Deep State Is Behind The Plandemic And Rioting To Usher In The New World Order | Humans Are Free – June 3, 2020

Against New World Order

(Humans Are Free)

As our world changes rapidly right before our very eyes, it has been very well established, at least for those who follow the alternative media and not the propaganda corporate media, that there is an overall plan in place that is being implemented at a very fast pace, and of course the natural questions being asked by those who realize this is: Who is behind all of this?

It is not a new plan. It is a plan that has existed for a very long time, and those who are working to implement the plan are not even hiding it anymore as we have previously reported.

It is a plan for a New World Order, and we have covered this in previous articles. →

Read more & videos via Humans Are Free

(Video) Dark to Light: Goodbye Cabal — Thinker2 | OpDis – April 22, 2020

Operation Disclosure | By Thinker2, Contributor

April 21, 2020

So my conclusions are not the ravings of a lunatic.

Conversation with ex illuminati Ronald Bernard and Sacha Stone

Read more & video: “Conversation with ex illuminati Ronald Bernard and Sacha Stone” (33:08) via OpDis

Finansmannen Ronald Bernard vittnar om grova ritualiserade övergrepp på barn – 24 Aug, 2018

Finansmannen (fd) Ronald Bernard uppger att eliten inom bank- och finansvärlden kontrollerar lojaliteten hos insvurna personer i höga positioner genom att med hjälp av droger iscensätta grova övergrepp på barn, vilka dokumenteras. Hållhakarna skapar en artificiell lojalitet med mottot som lyder ungefär: Följ vår policy och våra regler eller vi avslöjar vad du gjort!

Metoden känns igen från hur kontrollerbara barnsoldater rekryteras. Det är inte ovanligt att dessa tvingas avrätta sina egna föräldrar med avsikten att demoralisera och bryta ned barnen för att få dem att döda på order. Inom finansvärlden förekommer samma metoder uppger Ronald Bernard, men då är det barn som får sätta livet till.

I denna intervju producerad av holländska De Vrije Media uppger Ronald Bernard att barn offras för att bygga en stabil makthierarki av förtrogna män. De påståenden som Bernard gör är för de flesta normalt funtade personer ofattbara, men allt fler vittnen träder nu fram i världen och redogör för att dessa monstruösa övergrepp verkligen sker.

Bernard arbetade inom EU mer än 25 år i olika branscher och i finanssektorn arbetade han med kapitalförvaltning. Intervjuns första 22 minuter handlar om Ronald Bernard erfarenheter från finanssektorn som kapitalförvaltare. Därefter beskriver Bernard hur han nådde en brytpunkt i sitt liv. Med starka känslor, som han försöker kontrollera, beskriver han att barn offras.

Läs mer på: newsvoice.se

Credit: Vaken.se

Veronica Keen – Channeling Montague Keen – June 17, 2018 (Video: Testimony of Ronald Bernard about heavily damaged children and our liberation) — Sananda.website

My dear, the mental turmoil humans are experiencing on Earth is without precedent. The energy is being deliberately engineered to disarm and confuse you and so cause conflict. Everyone seems to be attacking each other. This is all orchestrated by….Read more & video: Testimony of Ronald Bernard about heavily damaged children and our liberation

via Veronica Keen – Channeling Montague Keen – June 17, 2018 — Sananda