Rädslan för intag av salt är kraftigt överdriven visar ny stor studie — TV Helse i Sverige – 19 Aug, 2018

Sedan mycket lång tid har hälsomyndigheter varnat för att det finns risker med en överkonsumtion av salt (natrium), men ny forskning visar att salt inte är farligt om det balanseras med kalium och hälsosam mat. Endast 5% av befolkningarna i utvecklade länder tycks ligga i riskzonen. I den mycket omfattande studien har data insamlats i….Läs mera

via Rädslan för intag av salt är kraftigt överdriven visar ny stor studie — TV Helse i Sverige