Video: DARK OUTPOST 04-21-2021 CABAL FEEDS HUMANS TO ALIENS

By David Zublick Channel | First published at 00:29 UTC on April 22nd, 2021.

According to very credible research by Ryushin Sean Malone, extraterrestrial beings have been harvesting and consuming human beings. They work in conjunction with the global cabal through agreements made between governments and aliens in exchange for technology. Malone has solved the Nazca Lines and the Orion connection to human harvesting and the cabal. He joins us tonight to expose the horrible truth.

WARNING ! In some parts of the video it appears very disturbing photos & information

Video(53:06): https://www.bitchute.com/video/9tEFbyDgzADS/

Utfrågning i senaten: Ingen forskning visar att 5G är säkert för hälsan — Strålskyddsstiftelsen – 21 Februari, 2019

Vid en utfrågning i den amerikanska senaten nyligen ställde senator Richard Blumenthal frågor om forskning om 5G:s säkerhet till representanter för telekomindustrin. Svaret han fick var att det saknas forskning om 5G:s hälsopåverkan och som kan visa att 5G är säkert. Industrin har inte heller tagit något initiativ för att sådan forskning ska komma till stånd. Blumenthal konstaterade att vi alltså famlar i blindo här det gäller säkerheten för människors hälsa.
Blumenthal väckte frågan redan i december vid en presskonferens om 5G:s säkerhet. Han sade då att han inte ville tillåta en storskalig utrullning av 5G utan att man först visat med forskning att tekniken är säker. Han sände även ett brev till den ansvariga amerikanska myndigheten FCC i vilket han begärde svar på frågan om vilken forskning som visat att 5G är säkert. Han fick ett otillfredsställande svar från FCC som inte gav något svar på frågan om forskning som visar att 5G är säkert för människors hälsa….Läs mera & video: “US Senator Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Technology Health Risks at Senate Hearing” (4:51)

via Utfrågning i senaten: Ingen forskning visar att 5G är säkert för hälsan — Strålskyddsstiftelsen