Läkare om hur du kan skydda din tarmhälsa och motverka tarmsjukdomar — TV Hälsa – 2 Mars, 2020

Text och foto: Torbjörn Sassersson

(TV-Hälsa)  EXPERTER. Ingemar Ljungqvist intervjuar i ett mediesamarbete med TV Hälsa läkaren Agneta Schnittger (Medicine Doktor) som har över 35 års erfarenheter som läkare i Sverige och Frankrike. Hon redogör för förutsättningarna för en normal tarmhälsa och vilka födoämnen som vi bör undvika respektive äta för att bibehålla en frisk tarm och därmed en sund kropp. →

Läs mera via Läkare om hur du kan skydda din tarmhälsa och motverka tarmsjukdomar — TV Hälsa

How to Remove Glyphosate from the Body and Restore Digestive Health — Prepare For Change – August 21, 2019

(Prepare For Change)

By John P. Thomas,

The collaboration between Dr. Stephanie Seneff, PhD, of the Massachusetts Institute of Technology [19], and the well-known researcher Kerri Rivera [20] whose work has helped more than 550 autistic children recover normal lives, has revealed a powerful solution that anyone can use to free themselves from glyphosate contamination. [7, 8]

Read more via How to Remove Glyphosate from the Body and Restore Digestive Health — Prepare For Change