The Great Solar Flash and The Global W@rming Scam! | Prepare For Change – April 22, 2021

From Jamie Phillips: Today I will be concluding the AI article series by talking about how the Elite are trying to fool the masses by moving us into SMART cities by playing off the global warming scam card. As many of you are aware, B1ll G@tes already is acting on his plans to block out…

The Great Solar Flash and The Global W@rming Scam! — Prepare For Change

(Video) Henry Kissinger, Bill Gates, Gordon Brown vill utveckla en ny världsordning i eftersvallet av Covid-19 — NewsVoice – April 8, 2020

(NewsVoice)  Medborgarjournalisten Spiro Skouras konstaterar att starka röster nu efterlyser en ny liberal världsordning med anledning av coronakrisen medan vi alla bevittnar en tidigare oöverträffad global nedstängning av världssamhället.

Spiro Skouras skriver att Västs befolkningar i mer än en generation lärt sig att leva i ett konstant tillstånd av rädsla sedan 9/11. Vi har uppmuntrats att offra vår frihet för en falsk känsla av trygghet, genom att bli betingade mer och mer varje dag för att förlita oss på staten för skydd. Nu börjar även många av oss även lita på att Staten ska betala våra räkningar, fortsätter han. →

Läs mer & video: “Henry Kissinger & Bill Gates Call For Mass Vaccination & Global Governance” (41:57) via — NewsVoice

Smart City Planners Confirm Bluetooth and WiFi Devices Transmit Data Even When Disconnected — Activist Post – January 21, 2020

By B.N. Frank

(Activist Post)  According to a 2018 survey, 66% of Americans don’t want to live in “Smart Cities” because of privacy and cybersecurity concerns. →

Read more & videos via Smart City Planners Confirm Bluetooth and WiFi Devices Transmit Data Even When Disconnected — Activist Post

Bill Gates Wants to Export India’s National ID System Around the Globe — Activist Post – December 6, 2019

By Daniel Taylor

(Activist Post)  It’s not just a social credit score system spreading around the world from China that threatens the free people of the world; India’s Aadhaar National ID program has the full support of Bill Gates and the World Bank as a model for other countries to follow. Gates said in a 2018 CNBC interview that it was “too bad” if someone thought that Aadhaar was a privacy issue: →

Read more & video: “Bill Gates: Aadhaar Doesn’t Harm Privacy, It Merely Gives an Identity | CNBC TV18” (4:41) via — Activist Post