Sjuk av mediciner — VAKEN.se – 1 December, 2019

pillerburkar

(VAKEN.se)  Tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association) öppnade under några år runt sekelskiftet sina spalter för artiklar som granskade hur pass farlig den gängse medicineringen inom den amerikanska sjukvården var. I två mycket noggranna studier kunde man fastslå att såväl kostnaderna som riskerna för patienterna med den beprövade medicinförskrivningen var mycket stor. I den ena, större meta-analysen slår man till och med fast att biverkningarna av medicinering är den fjärde till sjätte största dödsorsaken i USA. Och då gäller detta enbart biverkningar av rekommenderad medicin. Överdosering, felaktig utskriven medicin eller andra misstag är då inte medräknade! Dessa siffror borde också gälla för Sverige – åtminstone så länge svenska myndigheter missbrukar sitt uppdrag från riksdag att kontrollera den egna verksamheten. I Sverige vet vi enbart att underrapporteringen av biverkningar är mycket stor, vilket gör att den officiella statistiken är helt missvisande. →

Läs mera via Sjuk av mediciner — VAKEN.se

Flaxseed is one of the world’s most important medicinal foods — NaturalNews.com – November 12, 2018

(Natural News) Flaxseed is the latest of many superfoods that can provide a bounty of nutritional value while improving your overall health. It is an excellent source of omega-3 essential fatty acids, lignans, dietary fiber, protein, and many other beneficial nutrients, making it one of the world’s most important medicinal foods. Flaxseed, also known as…..Read more

via Flaxseed is one of the world’s most important medicinal foods — NaturalNews.com