“Rädda barnen från strålningsskador!” | Nya Dagbladet – 4 Aug, 2020

Nya Dagbladet

Enligt Arbetsmiljölagen ska rektorn på skolan förebygga hälsorisker för att skydda barnen. Det gör de flesta skolor inte när de använder sig av Wifi och mobiler eftersom de utsätts för hälsovådlig strålning. Det skriver Anja Herdesang från Föreningen för Strålskydd i en insändare.

I Sverige har den elektromagnetiska strålningen (EMR) och styrkan i de elektromagnetiska fälten (EMF) ökat till extrema nivåer och det fortsätter att öka. Strålningen kommer nu från en hel rad nya källor som till exempel basstationer, master och smartmeters. Strålningsmixen 3G, 4G, 4G+ och 5G ger en cocktail av strålning som man med stöd av många års forskning vet inte är bra för oss. →

Läs mer via “Rädda barnen från strålningsskador!” — Nya Dagbladet

Wireless Technology: Understanding Its Effects — March 24, 2018

By Catherine J. Frompovich Wireless technology literally has overtaken our world! There are more cell phones than there are humans on Planet Earth! Humans are bombarded with quintillion more frequencies today than we were only ten years ago! Humans are electromagnetic beings, a fact confirmed by many of modern medicine’s diagnostic tests. As such, more…Read more

via Wireless Technology: Understanding Its Effects — Activist Post

5 Fake Science Sources and How They Could Lead to Your Harm (Trailer Generation Zapped) — September 26, 2017

Through a lack of education many continue to be deceived into believing the corporate/banker sponsored fake science.The spin is made by paid off crooked scientific establishments, phoney front men and tightly controlled mainstream media outlets for the ulterior motives, control and profit.Those people not understanding this may consequentially suffer. A lack of education or understanding… Read more & trailer

via 5 Fake Science Sources and How They Could Lead to Your Harm — Humans Are Free