Så manipulerar Google sökresultaten för att få bort Donald Trump | Nya Dagbladet – Aug 12, 2020

(Nya Dagbladet)  Aktiv bortfiltrering av träffar från konservativa nyhetssidor från sökresultaten samtidigt som man lyfter fram vänsterliberala sajter. Det är kärnan i slutsatsen av en granskning av vad som pekas ut som en medveten och riktad kampanj från Google för att påverka osäkra väljare och få bort Donald Trump som president. →

Läs mer via Så manipulerar Google sökresultaten för att få bort Donald Trump — Nya Dagbladet

Alternativ sökmotor: https://duckduckgo.com/

The Social Media Purge and How It Affects Everyone — Humans Are Free – September 19, 2018

Just about every website owner I know is feeling personally victimized by the recent social media purge that has been going on. But here’s an interesting fact: it isn’t, as is widely perceived, just conservative voices that are being silenced. It is dissenting voices.by Daisy Luther , guest writer (small edits)It’s the voices of critical……Read more & short video with Ben Swann:”Are Media Matters and George Soros Behind Social Purge?”

via The Social Media Purge and How It Affects Everyone — Humans Are Free