(Video) X22Report Spotlight: JFK Went After The [DS] In The Shadows, Trump Is Doing It In The Light: Harley Schlanger – February 29, 2020

Source: X22Report Spotlight

Video: “”JFK Went After The [DS] In The Shadows, Trump Is Doing It In The Light: Harley Schlanger” (45:36)

IMPEACHMENTgate: The Deep State Coup Conspiracy and Democrat Scandal That Will Forever Destroy Their Treasonous Party – State of the Nation – December 21, 2018

IMPEACHMENTgate:
A Deep State Hoax Carried Out to Distract
from the Countless Democrat Scandals,
Criminal Conspiracies and Coup Attempts

(State of the Nation)  The primary criminal conspiracy is the ongoing Deep State-directed coup d’état that continually morphs from one massive Democrat crime spree into another.

Now that the Democrats have done the dirty deed, every American is compelled to ask: →

Read more via State of the Nation

Svenska korrumperade politiker säljer blint ut landet till hyperglobalister — VAKEN.se – 18 December, 2019

(VAKEN.se)  Sverige och en rad västländer är i flera avseenden inte längre demokratier. Istället har en ekonomisk elit och speciella globala intressegrupper skaffat sig ett betydande inflytande, medan preferenserna hos vanligt folk bara verkar ha ett marginellt och statistiskt insignifikant inflytande över politiken.

Fenomenet framgår tydligt om man tittar på konkreta exempel som senare års handelsavtal och deras relation till demokratiska beslut och nationell suveränitet.

Demokrati utmärks av ett system för maktutövning där folket i fria val beslutar om reglerna för sin suveräna nation. I demokratins och suveränitetens sanna anda, måste alla områden inom politiken – inkluderande miljö, försvar, handel, finanspolitik, arbetsrätt, ägande- och upphovsrätt, kultur m.fl. – underkastas en rimlig och rättvis politisk process och ett demokratiskt självbestämmande. →

Läs mera via Svenska korrumperade politiker säljer blint ut landet till hyperglobalister — VAKEN.se

The Migrant Crisis — The Final Wakeup Call – December 18, 2019

The refugee crisis is not a naturally occurring phenomenon

German AfD is the only party with migrant solution

DS: Communities must be destroyed by unemployment and mass immigration

Causing economic and social chaos all over Europe

Protect the native Europeans

Source(The Final Wakeup Call)

Why more Patriotic Freedom Fighters are needed

The refugee crisis has raised huge concern in European countries like Hungary, Austria and Poland. In response to 7,000 migrants entering Hungarian territory per day in 2015, the Hungarian government re-established border control in order to keep away the hordes of refugees from entering the country. Of course this did not go down well with Soros and his close allies, who accused both Poland and Hungary of thinking “democracy is too much a trouble” and wanting to have a “Putin-like authoritarian dictatorship.” Which didn’t go down well with Hungarian Prime Minister Viktor Orban. It’s hard to imagine that Soros could be any clearer in his globalist intentions. Continue Reading →

via The Migrant Crisis — The Final Wakeup Call – English

NederlandsDe migratiecrisis

DeutschDie Migrationskrise

(Video) Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag — VAKEN.se – 14 December, 2019

(VAKEN.se)  Lars Bern talar om globalisternas misstag att understödja massmigrationen till Europa och Sverige. Resultatet har blivit att stödet till de politiker som går globalisternas ärenden har minskat kraftigt och att flera länder inom EU reser sig mot migrationen. →

SwebbTVLördagsintervju 20 del 2 – Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag.” (4 Maj, 2018 – 31:58) via — VAKEN.se

You Are Free TV: #POTUSFoxTroll: Templeton Ukraine/Puerto Rico, Jar_sko #UKIndictment – November 24, 2019

You Are Free TV

11/22: The Ukraine has indicted Zlochefky on new charges. Templeton Investments is cited for laundering billions through Ukraine debt bonds, restructured by N Jar_sko. Jar_sko now is restructuring debt in PR, and Templeton Investments owns billions in debt in PR thru multiple public agencies… →

Video