”Fri från Khazarian Kontroll” – Fulford Report – November 21, 2016

9c486-benjamfulford-blue-new

”Fri från Khazarian Kontroll” – Fulford Report – 11.21.16 Ungern, Storbritannien, USA, Bulgarien, Moldavien är fria från Khazariernas kontroll, Österrike, Italien, Sydkorea står på tur att bli befriade. Postad av Benjamin November 21,…

via ”Fri från Khazarian Kontroll” – Fulford Report – 11.21.16 —