Svamparnas medicinska egenskaper (mushrooms medicinal properties) — TV Helse i Sverige -18 Oktober, 2018

Svampar får allt mer uppmärksamhet när det gäller de fantastiska egenskaper de har visat sig ha vid en mängd olika behandlingsformer. Diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer har i kombination med behandling med svampar och västerländsk medicin, gett goda resultat, enligt Jerry Angelini, kunskapsdirektör vid Host Defense i USA. Text: Arnt-Olav Enger, “Soppens medisinske egenskaper” | Översättning:Madeleine Lidman…..Läs mera & video:”Soppens magiske verden – Episode 2 : Soppens medisins (video in english)”

via Svamparnas medicinska egenskaper — TV Helse i Sverige