Innan Sverige fylls av elektrosmog från 5G – Riskbedömning krävs — NewsVoice.se – 10 September, 2018

DEBATT. Sverige förbereder sig nu för fullt inför utbyggnaden av 5G. Stefan Löfven sa i TV4-nyheterna den 23/5 att man arbetar med lagstiftning och att kompetens måste till inför utbyggnaden av 5G. Det är viktigt att veta att Stefan Löfvens ord om lagstiftning och kompetens betyder noll och ingenting. Fakta är att: vare sig 3G,….Läs mera

via Innan Sverige fylls av elektrosmog från 5G – Riskbedömning krävs — NewsVoice

Advertisements

Chemtrails Sweden – September 2, 2018

Hi all

Today´s images of chemtrails. Location northern parts of Stockholm county, Sweden. The Swedish government spreads toxins/chemicals over our heads. You Swedish readers: Election Day coming Sunday. Continue and vote for the traditional parties and poison yourself. You choose. The Alliance: There is a lot of dirt in the swamp here in Sweden that need to be cleaned so pleace help us. To the cabal pilots: You will soon be in “Hotel Gitmo”. As you sow, you will reap! TheLightHasWon  

 

COPYRIGHT-TheLightHasWon

COPYRIGHT – TheLightHasWon

Chemtrails – Aug 3, 2018

Hi All !

To the White Hats,The Alliance,The White Dragon Society,The Elders….

When are you going to stop these toxic chemtrails spraying? Are you working for the best of the humanity, your brothers & sisters? Please tell me what is the problem to stop this toxic spraying? This summer here in the northern parts of Stockholm county, Sweden there is a daily spraying. The criminal Swedish government does nothing to stop it. The Swedish government is ruled by the dark cabal. President Trump could you please drain the swamp here in Sweden to?

Tell me what more can i do then take photos of these chemtrails & post it on this blog as a proof of the depopulation agenda by the criminal Cabal,Illuminati,Khazarian mafia? Stop Chemtrails Now! /TheLightHasWon

 

COPYRIGHT-TheLigtHasWon

 

 

Chemtrails – Sweden – May 27, 2018

Hi all

These Chemtrails photos are from the northern parts of Stockholm County, Sweden

Message to the White Hats and the Alliance: It´s now time to arrest the Swedish Government for High Treason & Crimes against the Swedish people. Please help us to stop this Poisoning of Humanity and Mother Earth. /TheLightHasWon

May 27, 2018

May 26, 2018

May 25, 2018

May 24, 2018

May 20, 2018

Copyright-TheLightHasWon

Chemtrails – May 20, 2018

Hi all

Today (May 20, 2018) the Swedish criminal cabal ruled government with criminal cabal pilots have down the sky with chemtrails. It was a very beatiful morning with a blue sky no clouds, no chemtrails then it started again. White Hats and the Alliance why don´t you stop the cabal and this poisoning of Humanity and Mother Earth? This is High Treason. Location: Northern parts of Stockholm County, Sweden.  /TheLightHasWon

“What Most People Call “Chemtrails” Could Kill Tens of Thousands of People, Says Harvard Professor” Read more at: Collective Evolution

 

 

 

Copyright-TheLightHasWon

 

Ny webbsida för 5G-appellen lanseras: 5gappeal.eu — 16 April, 2018

mobilskull

5gappeal.eu presenterar den skrivelse i vilken vetenskapsmän begär att 5G-utbyggnanden stoppas pga allvarliga potentiella hälsorisker med den ökande strålningen från 5G. Appellen är idag undertecknad av drygt 200 vetenskapsmän och doktorer. Utred hälsoriskerna hälsoriskerna innan 5G kan tillåtas – mikrovågsstrålning från redan i dag befintlig teknik har bevisats vara skadlig för människors hälsa och för…Läs mera

via Ny webbsida för 5G-appellen lanseras: 5gappeal.eu — VAKEN.se

Today’s Chemtrails – Stockholm, Sweden – March 18, 2018

Hi All!

Chemtrails have not yet been stopped. I appeal to President Trump to stop this poisoning of Humanity and Mother Earth. Please Mr President Trump “Drain the Swamp” here in Sweden to, The Swedish  criminal socialist government are responsible for this spraying in our skies.  /The Light Has Won

 

 

COPYRIGHT – TheLightHasWon