(Video) Hong Kong Protest Returns (24-05-2020) – #StandWithHongKong | Protesterna i Hongkong fortsätter i stor skala — VAKEN.se – 26 Maj, 2020

(VAKEN.se)  De stora protesterna i Hongkong har återupptagits. Under coronakrisen har Kina passat på att ytterligare nedmontera resterna av demokrati i Hongkong. Bland de som protesterar finns de som är villiga att ge sina liv för att försöka försvara sina rättigheter istället för att bli slavar under Kommunistkina. Kina ska fullt kontrollera Hongkong år 2047 men redan nu har Kina tagit stor kontroll över Hongkong och utnyttjat coronakrisen för att stärka sin kontroll. 

Video: “Hong Kong Protest Returns (24-05-2020) – #StandWithHongKong” (5:38) via — VAKEN.se

Video: Lockdown Protests – The Great Awakening WorldWide (Huge Compilation Mai 2020) – May 5, 2020

Source: BananaMedia Q

May 3, 2020

Please share this video, it’s time to stand together even more! Scroll down to read more / Timings: TWITTER: Q-FREEDOM2020 (BananaMediaQ) Protests around the world against lockdowns, government and tyranny. Huge compilation of protests everywhere in the world, fighting for Freedom! Like this video and please subscribe! Thank you 😀

Read more & video: “Lockdown Protests – The Great Awakening WorldWide (Huge Compilation Mai 2020) (13:14)

Credit: NewsVoice

Montague Keen via Veronica Keen, May 1st, 2017

May I respectfully remind you, my dear, that you are no spring chicken. You must try to pace yourself. The work you have undertaken to help release energy from many places in your world, takes time, and is proceeding nicely….Read more

via Montague Keen via Veronica Keen, May 1st, 2017 — Sananda