Låt det naturliga röda köttet ha en given plats på julbordet — VAKEN.se – 17 December, 2019

(VAKEN.se)  Det pågår en intensiv kampanj i de etablerade agendasättande medierna mot det röda köttet på våra matbord. Argumenten följer tvåhuvudlinjer. Dels kommer det ideligen påståenden om att det röda köttet är en bidragande faktor bakom den metabola pandemi som vi är mitt i. Dels påstås främst nötkött bidra till farliga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Låt oss granska dessa argument lite närmare. →

Läs mera via Låt det naturliga röda köttet ha en given plats på julbordet — VAKEN.se

CDC Reveals How A Vaccine Gets Approved With No Safety Data (Video) — Humans Are Free – Aug 26, 2018

An alarming video published in February by the U.S. Centers for Disease Control (CDC) has revealed some startling information about vaccine testing and approval procedures. Even the biggest supporter of vaccines will NOT believe their eyes! (The video – below – says it all.)Simply put, (and the evidence is undeniable) vaccines and related pharmaceuticals are literally….Read more & video

via CDC Reveals How A Vaccine Gets Approved With No Safety Data — Humans Are Free