How to Deprogram Yourself in 7 Important Steps (Video – must see) — Sept 2, 2017

Society has undergone a mass brainwashing and it is time for us to deprogram ourselves in order to be completely immersed in the evolution of consciousness. 1. Religion If a UFO were to land in your backyard tonight, I promise the ET will not have either a bible or money. Religion has been the longest running form……..Read more & video

via How to Deprogram Yourself in 7 Important Steps — Humans Are Free

Hur massmedia formar ditt sinne med hjälp av förutsägbar programmering – Video -16 Januari, 2017

En kort video på 11 minuter som beskriver den grundläggande informationen om hur predictive programming (Förutsägbar programmering) fungerar.

Förutsägande programmering är en subtil form av psykologisk betingning som sprids i massmedia (filmer, radio, tv) för att bekanta allmänheten med planerade samhällsförändringar som kommer genomföras. Om och när dessa förändringar genomförs, så har allmänheten redan blivit bekanta med dem genom film och tv och kommer därför att acceptera dem som ”naturliga övergångar” när de väl inträffar. Därmed minskas eventuella offentliga motstånd och uppståndelse hos folket. Förutsägande programmering kan därför betraktas som en förtäckt form av förebyggande massmanipulation.

Video:

“I Can Heal Water” – A Star Child Speaks, Calls for Humanity to “Wake Up!” — Golden Age of Gaia – September 4, 2016

I received the following email about a nine-year-old from Northern Europe who speaks about her ability to ‘heal’ water through star languages. She also gives her perspective on God and her Mission: “I Can Heal Water.” – A Star Child Speaks, Calls for Humanity to “Wake Up!”” Mary Rodwell, cosmicnews.org, September 1, 2016, http://tinyurl.com/zhxpd8q The…

via “I Can Heal Water” – A Star Child Speaks, Calls for Humanity to “Wake Up!” — Golden Age of Gaia

StarChildren