David Wilcock – Full Disclosure and Ascension: The War Has Gone Hot! (Part II) — Galactic Connection

Divine Cosmos Independent insider sources and measurable real-world data confirm the war for Full Disclosure has gone “red hot.” New triangular fighter craft allegedly made by Boeing have created a decisive tipping-point in the wars now taking place over Antarctica and elsewhere. We are now seeing the fulfillment of prophecies dating all the way back…

via David Wilcock – Full Disclosure and Ascension: The War Has Gone Hot! (Part II) — Galactic Connection

Sananda via Christine Preston 20 juni, 2016 —

Sananda via Christine Preston 20 juni, 2016 Mästare Jesus: Nu är tiden inne. Christine: Det som följer är en telepatisk överföring av det som jag i meditation i morse fick ta emot av Mästare…

via Sananda via Christine Preston 20 juni, 2016 —

Lord Metatron via Christine Meleriessee Hayden, 19 juni, 2016 —

Lord Metatron via Christine Meleriessee Hayden 19 juni,2016 Lord Metatron med Saint Germain delar med sig av en djupgående diskussion om Solståndets och Fullmånens harmonisering i juni 2106, med ett särskilt tillkännagivande om att…

via Lord Metatron via Christine Meleriessee Hayden, 19 juni, 2016 —

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 16 juni, 2016

Teamet

Kollektivet, 16 juni 2016
via Caroline Oceana Ryan
Meddelande till Ljusarbetare

Från: http://www.st-germain.se/

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglalika varelserna som kallas Kollektivet:

Var hälsade, Ljusfamilj! Vi är glada att ha denna stund att tala med er idag.

Vi är medvetna om att många runt om i världen är bestörta över det skenbara resultatet av det primära presidentvalet i Förenta Staterna.

Det finns en speciellt stor besvikelse över att den mer populära kandidaten, senator Bernie Sanders, inte har fått Demokraternas kandidatur trots att många fler miljoner röstade för honom än för hans motståndare.

Förstå att val har blivit riggade – köpta, lurade, stulna och genomsyrade av väljarförtryck – under Förenta Staternas hela historia, vilket är fallet i de flesta länder.

Vi förstår att många nu känner att ”det har hänt igen, trots vår telefonbank och insatser med röstvärvning. Trots våra vädjanden och böner till de Högre Styrkorna i Universum. Vi är återigen i händerna på de korrumperade – missbrukarna och inkräktarna av makt.”

Och ändå skulle vi säga, ”Inte alls!”

För ni ska förstå att er mycket tydliga, mycket kraftfulla individ- och grupp-intention för att skapa ett rättvist val, att välja någon till presidentskapet som inte bara är medvetna om sitt Gudomliga ändamål, men som lever ut det helt, finns fortfarande i luften.

Fortfarande i etrarna kring planeten, och påverkar fortfarande yttre händelser på ett sätt som ni ännu inte kan förutse.

Det finns inga fulla-av-ändamål, själsexpanderande intentioner i er värld som inte påverkar yttre händelser – det vore omöjligt.

Och er planets nuvarande politiska ”system” känner också av effekterna av dessa kraftfulla förväntningar om ärlighet, jämlikhet, rättvisa, frihet och överflöd för alla, precis som det känner av effekterna av de ökande kraftfulla energier som kommer till Jorden och bygger nya vågor med allt högre vibrationer i hela Hennes väsen.

Det går inte att ta miste på dessa kraftfulla energivågor av högre uppsåt då de rusar ut i atmosfären, höjer det mänskliga medvetandet och framkallar varje slag av högre hjälp – Änglar, Uppstigna Mästare och alla andra Gudomliga källor till bistånd.

Så, långt ifrån att ha missat ert mål, ni når det.

Just nu är ”toppkandidaterna”, som de kallas, så långt ute de kan vara i allmänhetens ögon och medvetenhet, slöjorna som faller snabbt på varje nivå av yttre liv och medvetande på er planet faller också mellan dem och Sanningen om deras liv.

Den omsorgsfullt konstruerade fasaden av ”Jag är en som ni vill lita på för att få jobbet gjort” faller och löses upp så snabbt att ni skulle vara överlyckliga om ni kunde se alla detaljer om hur fullständigt deras förehavanden kommer att exponeras så att hela världen kan se.

Det skulle ha varit mycket klokare av dem att inte att låtsas att situationen på planeten är som vanligt.

Det skulle ha varit betydligt säkrare för dem att ha gömt sig eller skapat en flyktplan, som så många i deras gäng gör nu.

För nu när de är ute där alla kan se dem, kommer de inte att ha någonstans att gömma sig när sanningen om deras verkliga källor till rikedom, deras riktiga identiteter, deras sanna ”chefer” och deras sanna avsikter friläggs för hela världens beskådan.

Och så ser ni herrn från Vermont som fortsätter sitt hjärtbaserade engagemang att tjäna folket, inte bara i Amerika, utan hela planeten.

Den nuvarande amerikanska presidenten lovade också ett sådant, och har verkställt det troget, trots sin uppgift som en dubbelagent, där han uppenbarligen har spelat ut preferenser längst till höger ibland, för att lägga en mer perfekt fälla för de som är skyldiga till missbruk på varje nivå av de mänskliga rättigheterna.

Och förstå då att liksom med de dramatiska (och tragikomiska) berättelserna i era böcker och filmer, kan allt verka vara mörkast strax innan Ljuset börjar synas över horisonten.

Vi ber er att inte tvivla på den kommande Gryningen, bara för att ni fortfarande ser natten.

Vet att ni sänds varje tillgänglig hjälp, och att de energier och högre intentioner hos de himmelska sfärerna når er på allt mer kraftfulla nivåer.

För då det mänskliga medvetandet öppnas för varje högre nivå av förståelse, absorberar skönheten och friheten av Gudomlig Kärlek och Gudomlig Vilja i allt större mängder, öppnar ni er allt mer för högre och högre nivåer och intag av högre Ljus, vilket gör er förvandling från en tredje- till en femte-dimensionell planet desto mer verklig för varje ögonblick.

Och så skulle vi säga, låt dessa struttande dårar spela sin roll på scenen, och var glad för dem.

De har i sin okunnighet och kärlek till mörker, kallat fram från ert höga hjärta vissa aktiveringar och intentioner för tillväxt, inte bara för er själva, men för hela planeten, som inte kunde ha kommit fram annars.

Ni har hört (det ganska sexistiska) uttrycket ”Det är där vi separerar männen från pojkarna”.

I själva verket, det är där ni som mänsklighet skiljer Ljuset från skuggorna, och allt de har dolt.

Och visst, dessa brott och intentioner är mer synliga för er nu, och därför synes de mer hotfulla eller störande.

Men de kommer ändå fram nu så att era Ljus-sablar av Sanning och högre medvetande lättare kan upptäcka dessa lägre vibrationer och skära av deras tillgång till liv på planeten.

Tacka dem som har trätt fram vid den här tiden, för att spela sin roll i denna lysande avtäckning av den nya Femte-Dimensionella människan.

De har också sin roll i det stora Universella systemet.

Och när stunden är rätt kommer de att gå ur sikte, för att behandlas av dem vars roll är att utmäta rättvisa åt dem som har brutit mot Universell lag och kränkt allt mänskligt liv.

Tills det ögonblicket kommer, upphör inte med era uttalanden oavsett om det är ”NESARA nu!” eller ”Avslöjande nu!” eller ”Fred, Frihet, Jämlikhet för alla!”

Vare sig det är att underteckna namnlistor eller bära plakat för Fred och Rättvisa på en allmän sammankomst eller helt enkelt blossa den Violetta Flamman genom hela planeten och hela denna valprocess.

Eller säga, för att citera en fras Saint Germain är särskilt förtjust i, ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap!”

För detta är er nya verklighet.

Vet att ni inte bara bevittnar ännu en ”valcykel”. Även era mutade eller hotade nyhets-förstå-sig-påare har sagt att så inte är fallet.

Vet att ni bevittnar – ni skapar, som kraftfulla Gudomliga Skapare gör – det exempellösa miraklet av en helt ny dimension, en helt ny form av liv på planeten.

Och för det, som alltid, bugar vi djupt med yttersta tacksamhet för er styrka, ert mod, er sam-Skapande kraft och säger, som alltid,

Namaste, vänner och Ljus-Krigar-Kollegor! Vi ser er Gudomlighet och vi bugar för den.

Oavsett vad som inträffar omkring er, är ni aldrig ensamma.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan
If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and incluerg the link to this original post.
“The Collective: Message to Lightworkers – June 9, 2016,” Channeled by Caroline Oceana Ryan, June 9, 2016, at Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Anshar Channel-Messages From The Inner Earth Community Of Anshar!

Anshar Elders

Source: http://ansharchannel.blogspot.se/

Credit: http://sananda.website/

Anshar Message 5/10/16

We are grateful for this opportunity to communicate. We would also like to encourage any of you that are interested, to also attempt this communication. We have many among us that are willing to communicate, and though not all communications will be made public, we are eager to plant seeds with the surface population. We want to clarify that this communication must be initiated by your asking and reaching out, as we can not communicate with those that are not.

We would like to clarify a few things. We have noticed that some of the posts have been shared with the tag of “ET” and “Alien.” We wish to dispel this concept, as we are Earth humans, originally from this planet. We have posed as ETs in the past, to hide our civilization; but we are human, as you are. The only difference is that we have progressed into 4th density, and we have learned techniques and skills that come with that. We would also like to clarify that we are not channeling per se, as we are not in another dimension either; we are inside Mother Gaia and are only using simple telepathy for this communication.

We would like to share more details that many are eager to hear about us. We understand that many are curious as to the possibility of our existence without your knowledge. For us, it has been fairly easy, as our advanced state allows us to use cloaking technologies to remain hidden. We have advanced space travel as well, and we have cultures in other star systems that have been thriving for many millennia. Much of the technology we use is considered advanced to the surface population, and we will release much of it in the near future, once we reveal ourselves officially.

We would like to share some of the silent conversation we had with the triangle head being that Corey Goode has disclosed. For background, for those unaware, we have known of higher density beings that we have called “The Guardians.” We have known that they have provided assistance to us at times. We have desired communication with them for eons, but have not had any. Through Corey Goode, we have had a meeting with them, and we were provided much information. We would like to share some of this with you, as it will help you to understand our perspective.

As Corey said, we were told that we have not been good stewards of the Earth. We were also told that we need to improve transparency between our civilizations, as the knowledge that we hold can provide much assistance to the surface population. We were also told that the quarantine on Earth does not apply to us, as we are also from the Earth.

We have already influenced the surface population greatly with our contributions in the distant past, and we intend to assist further in the current era, as we are now in a time of change. We can and will provide assistance to you in terms of technology, spiritual, psychological, and scientific contributions. We have seen you struggle to understand your world, as your limited consciousness has hindered your understanding of the truth. We intend to assist in many ways to uplift your culture and help you to understand Ascension.

We were told that the entire spectrum of densities will ascend with you, so all will benefit when you ascend. Since we are closest to you in terms of densities, and we are also Earth humans that have endured much of the same steps as you, we are in the best position to assist. The Guardians have facilitated this meeting and the beginning steps to open this communication, and they are also providing the much needed assistance in buffering the energies that would otherwise create mass extinction on the planet. Together we are working to assist humanity to ascend and throw off the chains of enslavement by the dark ones.

We plan to begin with these type of communications, and slowly seed the population with our assistance. Through this channel and many others, we have already begun this process, though this is one of the first that has gone public with it. We will release more substantial information privately to those of you who desire this type of work. We wish to caution those that open to us to be aware of the quality and content of the message received, as we are not the only ones attempting to influence telepathically. Just know that anyone with a strong connection to their intuition and their higher self will not have any issues.

We look forward to this work, and encourage those that feel called, to take part in this change. Many in the community have been passively following alternative news and information. In this, we offer a way to take action. Those that feel called to this work will have an undeniable urge to take part, and will become a beacon for truth and light.

Many have been unsure of their place in this change and have been waiting for events to occur. We want to encourage all to take part, even if you are not called to communicate with us, we encourage inner work in visualization and creation. Take part in group meditations, take part in personal meditations. Understand that all the inner work you can do will help immensely in the outer reality. We also would like to encourage a high vibrational diet and proper exercise, as the physical vessel is obviously a major part in this transition.

Most importantly, follow your passion in any way you can. If you are an artist, for example, and have been hindered from creating, find whatever way you can to create, even in small ways. This can apply to any passion. Take any small steps you can at the moment; do not wait for major events to start. All can take small steps now, even before the abundance is unleashed to all of humanity. Those that take small steps now, have a head start, and will become the examples for many to follow.

We would like to complete this message with a heartfelt thanks for the acceptance of our messages. This channel was originally very uncertain of this work, and does not desire to be in the public about this; hence the anonymity. These messages have been graciously received by the community and we thank you for your welcome. This was also a test for us to judge the state of the community, and the response has convinced us that we are indeed on the right path in this work, and we look forward to further collaboration with the surface population.

Posted by AnsharChannel at 4:54:00 PM

http://ansharchannel.blogspot.se/2016/05/we-are-grateful-for-this-opportunity-to.html