Öppet brev till Regeringen – Gör inte Sverige till krigszon för ännu ett av USA:s proxy-krig — NewsVoice – Public Service på riktigt!

Enhets styrelseordförande Jens Jerndal skickade detta brev den 22 maj till de politiska partierna angående Värdlandsavtalet med NATO. NewsVoice publicerar det som ett öppet brev till Sveriges Regering och Riksdag. Brevet har inte som avsändare partiet Enhet som sådant, utan det är skickat av Jerndal privat. Det finns ingenting i detta brev som strider mot Enhets…

via Öppet brev till Regeringen – Gör inte Sverige till krigszon för ännu ett av USA:s proxy-krig — NewsVoice – Public Service på riktigt – Redaktör Torbjörn Sassersson