Censorship and Where Are We Heading? | Mass Awakening – April 1, 2020

blocked keyboard symbolizing censorship online
Photo: Shutterstock

(Mass Awakening)  As censorship increases, it’s more difficult to find out the truth or know what is real. How do we discern information and different sources and where are we heading? Are we heading the NWO or New Earth?

I used some brilliant memes in this article that I couldn’t find their creators. I tried to find them. If you know them please send me their names (or aliases) and links to their sites to give them credit.

For this article, I took a lot of screenshots of excellent posts and images on Twitter. I especially took these screenshots with the names and the aliases of the creators of these posts to give them credit. If you want me to link these posts to the creators’ websites, please contact me by using the contact form on this website and I’ll gladly link to the creators’ website.

We need to awaken as many people as possible. You are important to this mass awakening of humanity. Please remember this and share this article far and wide!

SOME BACKGROUND INFO

My name is Shoshi Herscu, an investigative journalist and activist from Israel. My book, Mass Awakening, tells the story of my personal awakening to the truth on our reality, as well as that of all humanity, to the massive deception of the world’s Elite controllers and their devastating agendas. It is an exposé on dark agendas and how people are fighting back offering hope for the future.

It is a full disclosure book covering the Cabal’s depopulation agenda for the world, the dumbing of the masses, the mass awakening of humanity worldwide, the secret space programs, the global currency reset, The Event, and New Earth. →

Read more & videos via Mass Awakening

Credit: OpDis

 

New York Times Spreads Dangerous Misinformation, Falsely Claims Flu Shot Will Protect Against Coronavirus — Era of Light -March 3, 2020

moving forward with the truth eraoflightdotcom

(Era of Light)  The New York Times has published dangerous misinformation about how to prepare for the coronavirus. The recent article said, “wash your hands, keep a supply of medicine, and GET A FLU SHOT.” This might be one of the most illogical pieces of medical advice ever doled out by the mainstream media. The article assures readers that getting a flu shot is a “practical tip” offered by “experts.” Meanwhile, the rest of the world rolls their eyes. ⇲

Read more via New York Times Spreads Dangerous Misinformation, Falsely Claims Flu Shot Will Protect Against Coronavirus — Era of Light

Vaccinationer – ett föredrag med Linda Karlström — VAKEN.se – 21 Februari, 2020

vaccin

(VAKEN.se)  I takt med att det moderna samhället har vuxit fram har även antalet olika åkommor som människor lider av ökat markant. Läkemedelsindustrin har i mångas ögon klivit in som en räddare i nöden och har tagit fram någon form av mirakelpiller eller kur till de sjukdomar som människor lider av. Det som många dock inte tänker på är att också läkemedelsföretagen är vinstdrivande företag. Det finns alltså inget ekonomiskt incitament till att bota några sjukdomar, utan livslång medicinering är lika med en trogen kund och en säker inkomst under lång tid framöver. →

Läs mera via Vaccinationer – ett föredrag med Linda Karlström — VAKEN.se

WHO-konferens erkänner brister i vaccinsäkerheten — VAKEN.se – 13 Januari, 2020

vaccin

(VAKEN.se) Vid konferensen WHO Global Vaccine Safety Summit, 3 december 2019, gjordes en hel rad betydande erkännanden som myndighetspersoner världen över som jobbar med vaccin borde känna till och ta till sig av. Speciellt viktigt var att man var ärlig om och erkände att vaccinsäkerheten är grovt bristande och att vaccin inte genomgår de säkerhetsstudier som de borde och att det inte finns några ordentliga farmakologiska rapporteringssystem på plats som kan informera om riskhantering. Man var också ärlig om att vaccinmotstånd främst inte alls handlar om felinformation, utan att det handlar om verkligheten av bristande säkerhet som även många yrkesverksamma inom sjukvården är oroade över, och att man borde sluta att kalla folk för ”vaccinmotståndare” som har blivit ett slags hån, och istället diskutera den verkliga frågan om säkerhet, som vi som studerar vaccinlitteratur redan känner till är en fråga som våra journalister inte är det minsta insatta i, och så fort tveksamheter kring vaccin nämns i media, så nämns inget om denna verkliga fråga om säkerhet, istället hånar man de okunniga ”vaccinmotståndarna” som inte är pålästa. Men som WHO nu erkänner, så är den stora frågan globalt när det gäller tveksamheter om vaccin, just säkerhet, det handlar inte alls om dålig och felaktig information om själva vaccinen, det handlar främst om att alla så kallade ”vaccinmotståndare” och personer som är tveksamma och kritiskt ställda till en del vacciner, alltid har haft rätt om att vaccin inte genomgår några seriösa säkerhetskontroller, och även om att det finns ett tydligt växande konsensus och växande bevisberg som indikerar att vaccininducerad immunaktivering och i synnerhet aluminiumadjuvanser kan orsaka psykiska sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar, inklusive autism. →

Läs mera via WHO-konferens erkänner brister i vaccinsäkerheten — VAKEN.se

Dirty Vaccines: New Study Reveals Prevalence of Contaminants – January 11, 2020

Dirty Vaccines: New Study Reveals Prevalence of Contaminants

Source(The Vaccine Reaction)

by Celeste McGovern – Published February 6, 2017

Every Human Vaccine Tested Was Contaminated by Unsafe Levels of Metals and Debris Linked to Cancer and Autoimmune Disease, New Study Reports

Researchers examining 44 samples of 30 different vaccines found dangerous contaminants, including red blood cells in one vaccine and metal toxicants in every single sample tested—except in one animal vaccine. →

Read more via The Vaccine Reaction

Immunolog Tetyana Obukhanych: Ovaccinerade barn utgör ingen fara för omgivningen — VAKEN.se – 15 December, 2019

vaccin

(VAKEN.se)  I debatten kring vacciners säkerhet döljs ett större problem: hur kampanjer för vaccination saboterar naturlig flockimmunitet och utsätter unga för stor fara.
Immunolog Tetyana Obukhanych med en PhD från Rockefeller University och forskare på Harvard Medical School och Stanford University School of Medicine förklarar varför ovaccinerade barn inte utgör någon fara för sin omgivning. →

Läs mera via Immunolog Tetyana Obukhanych: Ovaccinerade barn utgör ingen fara för omgivningen — VAKEN.se

GoFundMe EXPOSED for taking money from Big Pharma to de-platform vaccine skeptics — NaturalNews.com – October 26, 2019

(Natural News) It was recently announced that the crowdfunding platform GoFundMe has begun purging all users from its site who attempt to raise money for causes that in any way call into question the safety and efficacy of vaccines. And as to be expected, this censorship push is being driven by Big Pharma, which has effectively slithered its tentacles into GoFundMe’s leadership structure. →

Read more via GoFundMe EXPOSED for taking money from Big Pharma to de-platform vaccine skeptics — NaturalNews.com