WHO-konferens erkänner brister i vaccinsäkerheten — VAKEN.se – 13 Januari, 2020

vaccin

(VAKEN.se) Vid konferensen WHO Global Vaccine Safety Summit, 3 december 2019, gjordes en hel rad betydande erkännanden som myndighetspersoner världen över som jobbar med vaccin borde känna till och ta till sig av. Speciellt viktigt var att man var ärlig om och erkände att vaccinsäkerheten är grovt bristande och att vaccin inte genomgår de säkerhetsstudier som de borde och att det inte finns några ordentliga farmakologiska rapporteringssystem på plats som kan informera om riskhantering. Man var också ärlig om att vaccinmotstånd främst inte alls handlar om felinformation, utan att det handlar om verkligheten av bristande säkerhet som även många yrkesverksamma inom sjukvården är oroade över, och att man borde sluta att kalla folk för ”vaccinmotståndare” som har blivit ett slags hån, och istället diskutera den verkliga frågan om säkerhet, som vi som studerar vaccinlitteratur redan känner till är en fråga som våra journalister inte är det minsta insatta i, och så fort tveksamheter kring vaccin nämns i media, så nämns inget om denna verkliga fråga om säkerhet, istället hånar man de okunniga ”vaccinmotståndarna” som inte är pålästa. Men som WHO nu erkänner, så är den stora frågan globalt när det gäller tveksamheter om vaccin, just säkerhet, det handlar inte alls om dålig och felaktig information om själva vaccinen, det handlar främst om att alla så kallade ”vaccinmotståndare” och personer som är tveksamma och kritiskt ställda till en del vacciner, alltid har haft rätt om att vaccin inte genomgår några seriösa säkerhetskontroller, och även om att det finns ett tydligt växande konsensus och växande bevisberg som indikerar att vaccininducerad immunaktivering och i synnerhet aluminiumadjuvanser kan orsaka psykiska sjukdomar och neurologiska utvecklingsstörningar, inklusive autism. →

Läs mera via WHO-konferens erkänner brister i vaccinsäkerheten — VAKEN.se

Dirty Vaccines: New Study Reveals Prevalence of Contaminants – January 11, 2020

Dirty Vaccines: New Study Reveals Prevalence of Contaminants

Source(The Vaccine Reaction)

by Celeste McGovern – Published February 6, 2017

Every Human Vaccine Tested Was Contaminated by Unsafe Levels of Metals and Debris Linked to Cancer and Autoimmune Disease, New Study Reports

Researchers examining 44 samples of 30 different vaccines found dangerous contaminants, including red blood cells in one vaccine and metal toxicants in every single sample tested—except in one animal vaccine. →

Read more via The Vaccine Reaction

Immunolog Tetyana Obukhanych: Ovaccinerade barn utgör ingen fara för omgivningen — VAKEN.se – 15 December, 2019

vaccin

(VAKEN.se)  I debatten kring vacciners säkerhet döljs ett större problem: hur kampanjer för vaccination saboterar naturlig flockimmunitet och utsätter unga för stor fara.
Immunolog Tetyana Obukhanych med en PhD från Rockefeller University och forskare på Harvard Medical School och Stanford University School of Medicine förklarar varför ovaccinerade barn inte utgör någon fara för sin omgivning. →

Läs mera via Immunolog Tetyana Obukhanych: Ovaccinerade barn utgör ingen fara för omgivningen — VAKEN.se

GoFundMe EXPOSED for taking money from Big Pharma to de-platform vaccine skeptics — NaturalNews.com – October 26, 2019

(Natural News) It was recently announced that the crowdfunding platform GoFundMe has begun purging all users from its site who attempt to raise money for causes that in any way call into question the safety and efficacy of vaccines. And as to be expected, this censorship push is being driven by Big Pharma, which has effectively slithered its tentacles into GoFundMe’s leadership structure. →

Read more via GoFundMe EXPOSED for taking money from Big Pharma to de-platform vaccine skeptics — NaturalNews.com

Multiple Studies Show MMR & Pertussis Vaccines Failures – They’re Not Even Working — Collective Evolution

(Collective-Evolution)  We are living in a day and age where there is a tremendous divide occurring among the populace on multiple subjects, one of them being vaccination. We are heavily marketed with the idea that vaccines are completely safe for everybody, that they save lives, and that the science is settled. This type of narrative comes straight from pharmaceutical companies and federal health regulatory agencies like the Centers for Disease Control (CDC). →

Read more via Multiple Studies Show MMR & Pertussis Vaccines Failures – They’re Not Even Working — Collective Evolution

Polio Vaccination – Still Causing Polio After All These Years … — Prepare For Change – October 5, 2019

 

By the Children’s Health Defense Team

(Prepare For Change)  It is exceedingly rare for the public health community to admit to any problems with vaccination. Every so often, however, circumstances force officials into making just such an acknowledgement. The current debacle seeping out into the news—which is actually a long-running tale minted anew—is that oral polio vaccines are “spawning virulent strains” of polio viruses. The alarming surge in vaccine-derived polio cases presents vaccine planners with a “quandary” or “conundrum”—because “The very tool you are using for [polio] eradication is causing the problem.” →

Read more via Polio Vaccination – Still Causing Polio After All These Years … — Prepare For Change

Bill Gates Most Likely Knew His Polio Vaccination Will Paralyze Tens of Thousands of Children — Era of Light – October 5, 2019

the truth must be told eraoflightdotcom

(Era of Light)  At least he certainly OUGHT to have known that oral polio vaccines were discontinued in the U.S. due to their known contribution to vaccine-derived paralysis.
The Bill and Melinda Gates Foundation created the GAVI alliance to push vaccinations on the poorest parts of the developing world in the name of “saving lives” and stopping disease. ➤➤

Read more & video: “Did Bill Gates KNOW Vaccination Push Would Paralyze Children?” (4:52) via Era of Light