Lars Bern: Därför leder globalisterna oss mot fascism — NewsVoice.se – 30 Januari, 2019

DEBATT. Lars Bern anser att det inte är nationalismen som leder till ett fascistiskt samhälle. Istället är det globalisternas manipulationer som driver oss in i en fascistisk värld på deras villkor. Globalisterna försöker kontrollera valutor och skatter och deras förmögenheter ska kunna flyttas fritt. De styr uppfattningar om klimatet och massmigrationen. De vill även styra våra…Läs mera

via Lars Bern: Därför leder globalisterna oss mot fascism — NewsVoice

Anonymous, Pirates and Activists Challenge Articles 11, 12a, 13 With Stop ACTA 2 Protests January 19th Across Europe

By Aaron Kesel The European Union is attempting to censor the Internet with several new initiatives called Article 11, 12a, and 13 while numerous other Articles are pending to be drafted that could affect your Internet freedom rights. These Articles will have legal implications that will break the Internet as we know it. Not only will…..Read more

via Anonymous, Pirates and Activists Challenge Articles 11, 12a, 13 With Stop ACTA 2 Protests January 19th Across Europe —

De 7 ansvariga för Umeå 5G-utbyggnaden som kan leda Sverige till hälsokatastrof — NewsVoice.se – December 31, 2018

DEBATT. Kalle Hellberg tidigare ingenjör från Ericsson och expert på strålningsrisker från WiFi, mobiltelefoner, routrar och mobilmaster varnar för att ansvariga för den förestående Umeå 5G-utbyggnaden kan leda till omfattande hälsorisker. Hellberg befarar att dessa ansvariga personer öppnar dörren för en större hälsokatastrof i landet. Brevet av Hellberg har anpassats som debattartikel…..Läs mera

via De 7 ansvariga för Umeå 5G-utbyggnaden som kan leda Sverige till hälsokatastrof — NewsVoice

“Message for all Humanity” – (Video) – December 29, 2018

Published on Dec 26, 2011

Charlie Chaplin’s inspirational final speech in “The Great Dictator” 

One of the most inspirational speeches in recorded history was given by a comedian by the name of Charlie Chaplin in the movie “The Great Dictator”. If you like what you see please share the video any way you can and pass the message on, thanks!

Varför Sverige bör lämna Förenta Nationerna – 21 December, 2018

FN har idag utvecklats till ett hot mot västländerna. Organisationens majoritet utgörs av diktaturer, vilka vanligen har en allmänt auktoritär alternativt socialistisk inriktning, och de ser nu FN som den kanske bästa metoden att utnyttja och politiskt försvaga ett självständigt Europa och Nordamerika, skriver Dan Ahlmark i sin krönika.

Läs mera på: NyaDagbladet.se

“Att våga ta fighten!” – NyaDagbladet.se – 15 December, 2018

Publicerad 14 december 2018 

Den politiska och mediala eliten försöker utmåla alla som på allvar opponerar sig mot dem som “högerextremister”, emedan de själva står för det verkligt extrema. Björn Herstad från Skandinaviska Förbundet uppmanar fler svenskar att reagera och protestera mot utvecklingen.

Att vi har en korrupt politisk och medial elit som gör allt den kan för att karaktärsmörda oppositionen är välkänt. I deras värld är alla som inte accepterar deras förmåner och nycker högerextremister. Eliten förnekar sig inte, de anser alltid att deras guldkantade tillvaro är ett uttryck för demokrati och socialt ansvarstagande.

Läs mera på:  NyaDagbladet.se

Steve Beckow — Wear Yellow on Saturdays to Say: We’re Awake, We’re Aware, We’re United – December 14, 2018

Wear Yellow on Saturdays to Say: We’re Awake, We’re Aware, We’re United

December 14, 2018

Source: Golden Age of Gaia | By Steve Beckow

Credit: Hindustan Times

I’d like to see people around the world wearing yellow every Saturday.

I invite people everywhere to join in.

What we’d mean to say by it is this:

“We’re awake, we’re aware, we’re united.”

“We want peace and justice. We’re joining in the wearing of this color to secure them, peacefully.”

Anything yellow will do. A yellow shirt. A yellow shawl. Even a yellow ribbon.

And restricting it to one day a week, and a day when most people are not working, should make it do-able.

If millions participated until we achieve our aims, we could tip (1) public awareness, (2) public willingness to learn, and (3) public willingness to speak out and in other ways peacefully demonstrate.

Just one symbol can spark an experience of global unity that could change the face of the world. The assassination of John Kennedy was an example of such a spark. 9/11 was another.

But somehow we weren’t willing to act then. The sparks fell on wet ground. We regretted and adjusted and went on with life.

Years later, we see how deep the depravity in world leadership has gone – child trafficking and sacrifice, ubiquitous sexual harassment, the suppression of women in many countries, child labor, impoverishment, war, and genocide (eg., Indian children in Canada). We know how bad the situation is.

Never in human history have so many been oppressed by so few.

This is definitely a crossroads for the world. Do we tolerate the New World Order’s control over the world another day, another week, another year, with large numbers lost to child trafficking or regional wars, or do we take the world back – peacefully?

We’re ending the global suppression. The wearing of yellow is our declaration of independence. (1)

Timing is important. The matter is up now. The protest of the yellow vests in France is spreading. This is the time to act on expressing our solidarity with the people of France and the downtrodden of the world (among them, us).

We make this global declaration: We’re awake, aware, and united. Wearing yellow is our way of expressing it.

We invite all officers of the law and military forces to join us in restoring peace and justice to the world. Wear yellow.

Footnotes

(1) Someone create a #YellowForPeace.

Credit: Operation Disclosure