1200 städer skulle atombombas med NATO — NewsVoice.se – 5 April, 2019

DEBATT. NATO-chefen Jens Stoltenbergs leende ansikte förekom i ett lika leende och världsfrånvänt firande när NATO firade 70 år den 4 april, något som egentligen aldrig skulle ha ägt rum. När Moskva lät skrota Warszawapakten år 1991 borde NATO ha fattat vinken. Det gjorde man inte utan istället byggdes NATO upp en lögnridå mot ryssarna. Washington planerade hur 1200 städer i Sovjet och Östeuropa skulle atombombas.

Läs mera via 1200 städer skulle atombombas med NATO — NewsVoice

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert for September 22, 2018

RV/INTELLIGENCE ALERT – September 22, 2018

(Disclaimer: The following is an overview of the current situation based on intelligence leaks received from several sources which may or may not accurate. Other confirmed sources may also be included in this overview.)

The geopolitical events to bring all nations to GESARA compliance are occurring.


Peace on the Korean Peninsula is being secured as part of GESARA compliance.

https://www.youtube.com/watch?v=1-TEm8WS0eg

South Korea’s President President Moon Jae-in just made a historical speech in-front of 150,000 North Koreans.

https://www.youtube.com/watch?v=vmNQ89I5GIc

Iran’s President also just made a speech stating to “never launch any attack against any country”.

https://www.youtube.com/watch?v=MbZiXGxzOFw

Do you think the timing of these events is mere coincidence?

Coincidence is an illusion, just as time is.


One geopolitical event after another, promoting peace, just as planned.


World peace is being subtly brought to humanity.


John Denver foresaw GESARA in a dream.

https://www.youtube.com/watch?v=fgLRbpKa9tE

These are the signs of the times.

The signs of a future with GESARA law.


Sources continue to expect the RV to begin after Zimbabwe President Mnangagwa announces the new RBZ posted rate for the ZWD at the UN this coming Wednesday.


Source: Operation Disclosure

Sverige samarbetar med USA:s strategiska bombflyg – 17 Januari, 2018

nato bomber

2018-01-15

Den 9 januari träningsflög en B-52N, strategisk bombplan, den här gången ej bestyckad med kärnvapen, över Östersjön så nära den Baltiska kusten och därmed ryska Kaliningrad, som möjligt. Den åtföljdes av flera plan, däribland American RC-135 drönare, AWACS British long-range spionplan men även svenska försvarets Gulfstream-4.

Samtidigt lämnade tre B-52H USA för att via England  flyga vidare till Litauen för att utföra NATO-övningar.  B-52H är USA:s viktigaste kärnvapenbärare.

Uppenbarligen gör man allt från US/NATO håll för att provocera Ryssland. Att man från svensk sida engagerar sig i detta och tar ställning visar bara att man inte är rädd om det egna landet utan blottar Sverige som ett strategiskt mål vid en konflikt.

Det här är inte den enda provokation mot Ryssland som USA kostar på sig.  Natten 6 januari blev ryska militärbaser i Tartus och Khmeimim i Syrien utsatta för omfattande anfall från bestyckade drönare, som uppenbarligen kom från Israel och där deras navigering övervakades av en av USA:s Poseidon, som under flera timmar cirklade över området på 7000 meters höjd.

Ej att förglömma de omfattande provokationer som USA utför genom att förse bland annat den nazistiska Azov-bataljonen i Ukraina med kraftiga vapen avsedda att eskalera kriget i östra Ukraina och dra in Ryssland i detta.

Historiskt sett är detta inget nytt – ett signum för dårar är ju att de älskar att provocera. Men för Sverige har detta intill nu varit främmande. Vi kan bara hoppas på att Putin kan bevare sin tålmodighet och inte svara på de vettlösa provokationerna.

Källor:

Fort Russ,  South Front,  New Eastern Outlook

Av: Hans Myrebro

Källa: vaken.se

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 7 oktober, 2016

et-contact

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

7 oktober, 2016

Tiden närmar sig snabbt då händelserna kommer att röra sig framåt som förväntat. Alla nödvändiga arrangemang verkar vara på plats och väntar nu på de sista kontrollerna, innan klartecknet ges för att Revalveringen av valutorna kan påbörjas. Det har krävts en hel del planerande innan denna punkt har uppnåtts, plus samarbete mellan många, många människor som är involverade. Väntan har helt klart varit mycket lönande och kommer att ses som en vändpunkt, när händelserna har vänt sig till fördel för dem som arbetar för Ljuset. Fortfarande råder en del förvirring gällande vad som håller på att ske och denna har delvis förorsakats av dem som är mot förändringarna som ska introduceras. I alla händelser kommer det att finnas vinnare och förlorare, men förändringarna kommer helt och hållet att gynna Jordens hela befolkning. Alla kommer att ges möjlighet till att uppnå en acceptabel levnadsstandard och den orättvisa fördelningen av rikedomar kommer att upphöra.

Vad gäller Guds Vilja, så kan inget ändra utgången, oberoende av alla åtgärder som Illuminaterna vidtar. Deras roll att motarbeta dem som är av Ljuset, har lett till att dessa har fått stiga upp och utvecklas i mycket snabbare takt än vad annars skulle ha varit fallet. Det innebär att många fler själar kommer att ha uppnått nivåer som berättigar dem till att stiga upp. Det förekommer inte något urval av dessa själar och deras framgång beror helt och hållet på deras egna ansträngningar att utvecklas ut ur de lägre vibrationerna och in i Ljuset. Det är inte fråga om att man ska bli en total Ljus-Varelse, utan man ska börja tjäna andra under merparten av sitt liv. Man kan uppnå det på så många sätt och det är nödvändigtvis inte begränsat till dem som har en religiös bakgrund. Likaså kan man tjäna andra på många sätt, allt i enlighet med deras behov och det handlar nödvändigtvis inte om pengar, men de som är mycket förmögna kan göra stordåd på grund av just det.

När man ser till det nuvarande världsläget, anser vissa att stora förändringar är omöjliga, men det borde betonas att de som är av Ljuset och som vägleder Mänskligheten, är mycket kraftfulla Varelser. De kan förändra Jordens vibrationer så att samtliga krigsvapen inte kan fungera. Så fred kan verkställas och från en karmisk synvinkel kommer det att ses som rättvisa att belöna dem som har hållit sitt Ljus skinande, oberoende av de svårigheter som man har stött på. När krig och krigsutrustning blir föråldrade, kan fred och lycka snart återvända till Jorden. Så mycket gott arbete kan bli utfört när människor känner sig trygga och utom fara för att bli skadade.

En av de största lärdomarna som man kan lära sig på Jorden är ”förlåtelse”, vilket kan vara extremt svårt, när man kanske har blivit fysiskt skadad. Hämnd är den naturliga reaktionen, men om man ska undvika ytterligare karma är det bäst att dra sig undan sådana frestelser. Bär i sinnet att om man inte omedelbart betalar för sina synder på Jorden, så måste man fortfarande möta konsekvenserna. Det krävs en hel del viljestyrka att hålla sig lugn i sådana situationer, men man ska helt enkelt tala om för sig själv att varje negativt handlande måste gottgöras i sinom tid. Den Bibliska historien där Jesus säger, att man ska ”vända andra kinden till” är symbolisk för hur man ska rikta sig in på att vara. Hålla sig lugn och gå ifrån frestelsen att söka efter att få hämnd.

Att se på saker från ”Kärlekens” högre nivåer, summerar vad ni alla borde koncentrera er på. De nivåer som ni står inför är av högre Ljus, och det innebär att ni kan använda er av denna energi till att utföra mirakel. Universell energi är ett universal-botemedel för alla plågor och när ni stiger upp borde den vara er huvudegenskap i ert liv. Det är den ultimata energin med vilken ni kan utföra mirakel. Till och med nu på Jorden har den resulterat i viss mirakulös healing och det inkluderar själv-healing. Det förefaller så lätt att använda sig av ett sådant tänkesätt, men speciellt på Jorden blir ni bombarderade av så många olika energier, att det ibland är svårt att hålla sig fokuserad på ”Kärlek”.

Ljuset på Jorden letar sig fram till mörkret och fyller upp det med högre energi. Sakta men säkert blir förändringarna markanta och jordar Ljuset för att alla ska kunna njuta av det. Slutligen kommer inga lägre energier att förekomma på Jorden överhuvudtaget och den Gyllene Tidsåldern kommer i sanning att ha inletts. Det kommer att bli er första upplevelse av total fred på Jorden och den kommer att bestå tills 1000 år har förflutit, när lägre energier kommer att tillåtas att blanda sig med den. Till dess kommer ni att ha framskridit bortom igenkännlighet som Varelser av Ljus. Så all tid och kraft ni satsar på att höja era vibrationer, kommer att belönas väl och ni kommer säkerligen aldrig att ångra det.

Ni kommer att märka att Regeringar och deras politik befinner sig under press att förändras och den allmänna rörelsen är att man vänder sig från dem som är krigsivrare. Människorna har haft tillräcklig erfarenhet av alla saker som förknippas med krig och en stark längtan efter världsfred håller på att slå rot. Ni har fortfarande era så kallade ”oroshärdar”, där det förefaller att inte finnas några sätt att få några fredliga lösningar till stånd. Dessa finns till för att rensa karma som behöver klaras upp innan sann fred kan införas. Samtidigt är fortfarande maktspelet igång, men ni kommer slutligen att få se att händelserna leder till att bli helt accepterade, genom att man stoppar maktbegäret över människorna.

Att vara medveten om att större förändringar är bakom hörnet verkar hålla folk tillbaka, men rådet är att fortsätta som tidigare och svara på förändringarna när de dyker upp. Det finns ingen riktig vinst i att först vänta och se vad som ska hända, eftersom alla på lång sikt kommer att gagnas, i enlighet med de behov man har. Det kan ta en tid att nå alla, men känn ingen rädsla eftersom ingen kommer att lämnas utanför. Bär i minnet att den hjälp som ni kommer att få av era Galaktiska vänner, kommer att fortgå, så försäkra er om att saker sker i snabb takt. Eftersom nya uppfinningar också kommer att förmedlas till er, kommer livet snabbt att se annorlunda ut och ge er mycket mera tid för att se till era egna behov. Var försäkrade om att allt har omfattats av de planer som redan har gjorts för att försäkra er ett snabbt framåtskridande in i den Nya Tidsåldern.

Håll er på Ljusets väg och låt ingenting distrahera er bort från era avsikter. Det finns fortfarande grupper som enbart har ett ”själv-intresse” i sinnet och som inte skyr några medel för att gagnas på andras bekostnad. Men deras framgång kommer bli kortlivad och deras ansträngningar kommer slutligen att leda till besvikelse. De kämpar redan för att upprätthålla sina maktpositioner och förr eller senare kommer de att stoppas på sin väg. De högre makterna känner till allt som sker och det finns inget gömställe för dem. De har mycket att stå till svars för och får lära sig sina lärdomar, liksom alla själar måste göra, när de viker från Ljusets Väg. Genom att vara närvarande i dualitet lär sig alla själar genom upplevelser och genom att själva få se vad som sker när ens vibrationer sänks och man har mindre kontakt med Ljuset.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

Website: http://treeofthegoldenlight.com/Main%20Home%20Page.htm

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Bombshell: Big Banks Funding Production of Internationally Banned Weapons — The Anti-Media

(COMMONDREAMS) Despite the international ban on cluster bombs, more than 150 financial institutions have invested $28 billion in companies that produce them, according to a new report released Thursday. Bank of America, JP Morgan Chase, and Wells Fargo are among the 158 banks, pension funds, and other firms listed in the “Hall of Shame” compiled by…

via Bombshell: Big Banks Funding Production of Internationally Banned Weapons — The Anti-Media

Helicopters on visit – Helikoptrar på besök –

Here in Sweden StockholmVallentunaSweden, it´s atradition” that police and military helicopters comes to visit and flying around my site and over it. I think they have Japanese tourists on board that shooting and waving to me?  🙂
(Click on a photo for slideshow)
Här i Sverige Stockholm – Vallentuna – Sverige är det en “tradition” att polis- och militärhelikoptrar kommer på besök och flyger runt min tomt och över den. Jag tror att de har Japanska turister ombord som fotar och vinkar till mig? 🙂
(Klicka på ett foto för bildspel)

Judas Iscariot via Ann Dahlberg, June 4th, 2016

SOURCE:  http://sananda.website/judas-iscariot-via-ann-dahlberg-june-4th/

Meddelandet på Svenska: http://www.st-germain.se/judas-iskariot-via-ann-dahlberg-4-juni/

Judas Iscariot

Saturday, June 4, 2016

Channel: Ann Dahlberg

I am Judas Iscariot and I greet you all from above. Today it is wonderful day on Earth. The time of triumph is here and we rejoice with you all, all you children in the Light. You are in the Light now, dear children. The little dark that remains cannot hurt you any more. The Light is now shining over Earth and the dark is more and more scurrying into the corners. A new time is here now. It is time to start to enjoy and see the world with hopeful and trusting eyes. You are children of the Light and the Light is now resurrected through you.

It is a powerful time of change that is now happening on Earth. The announcement of NESARA and a new government will shortly happen and it will affect the whole Earth. All countries must look after their “houses” in the face of the possibilities that will present themselves. These are possibilities that they must grab hold of if they want to get on board the train. The new currency will be backed by gold, silver and precious stones. Other currencies will not have much value, as there is not so much behind them that support them. They are so called fiat money and are not worth more than the paper they are printed on. It is up to all governments to change direction now. They can also choose to resign and let others take over the ship. They become like ship rats and leave the ship, and leave it up to others to try to steer the ship to shore, hopefully with the help of more responsible people who have their people’s and countries’ best in mind. It is this way that we can change the world, with responsible people at the top who are supported by the people. They must be attentive to their people and make use of all the good ideas that can be found among them. It has to be an even distribution of men and women so that there will be a balance in the formation of laws that will be followed by all. Children can be asked in matters that concern them. Nature can be asked through people who can see and hear its need. We are all One and have the right to the best that life can give us.

The journey has started, dear children, and everything will just get lighter for everyday that passes. You have succeeded and chosen peace and love instead of war and hate. You have completely turned around and your Creator now stand with arms wide open to receive you. It will be a year of jubilation, dear children of Earth, even if there is still work to do to clean Gaia from lots of toxins. New technologies will help with this. Ancient knowledge about ecological alternatives will emerge. Natural biological medication will replace the poisonous medication you digest today. Everything is already on Earth. It has just been blocked by the large industrial conglomerates who’s power and greed has not reached its limit. The suffering that its medication has caused has been large and multiple. There will be collaboration where one cares for each other. Such collaboration is already happening in some countries on Earth today. This you will see more of. One thing does not exclude another. The important point is that the starting point is the best for the people, so that they get a chance to heal and cure their bodies.

The same is true for the earth that we cultivate. It needs the best that us humans can give it without us poisoning and polluting its land or water – Ecological and biological choices to return it to its pristine condition. One has been able to eat and drink on Earth during millennia and it has always been clean water in streams and lakes. This has now changed as you are well aware of, and measures are needed to restore the right balance again.

You have a big job in front of you, dear Earthlings, but you will get all the help you need. Gaia is an “Honorable Jewel” in the universe and there are many who want to help with her ascension. You are far from alone. There is a myriad of life within and around here. All are eager to contribute with the knowledge they have. There is enormous knowledge that is available for Earth now in this phase of her transition.

Everybody is sending their love greetings and they really shine when they turn down towards you and send their light-greetings of love.

I send Light and Love to you and say farewell for this time.

Judas

Benjamin Fulford – Rothschild Khazarian mafia using delaying tactics but time is running out — Galactic Connection – June 6, 2016

Benjamin Fulford The noose that is closing on the Khazarian mafia and the Rothschild family nexus controlling it is getting tighter. Having missed one deadline to meet with a representative of the White Dragon Society, a representative of Baron Jacob Nathaniel Rothschild is supposed to meet with a messenger from the White Dragon Society tomorrow…

via Benjamin Fulford – Rothschild Khazarian mafia using delaying tactics but time is running out — Galactic Connection

What The Media Will Not Report: Anonymous Shuts Down New York Stock Exchange, Fed Reserve, World Bank, & Vatican -May 28th, 2016

Details are now emerging that the online hacktivist group, Anonymous has attacked and successfully shut down a number of banking and financial institutions belonging to the global elites, who are known as the 1%.

The 1% are the super-rich few of the world’s population; they own the banks, the media, governments, and are using them to inflict severe hardships on the rest of the world’s population.

Anonymous has therefore taken a stand, making it a priority to continue to destabilize the activities of the 1% in order to bring justice and fairness in the distribution of the world’s scarce Resources.

Read More: http://anonhq.com/media-will-not-report-anonymous-shuts-new-york-stock-exchange-fed-reserve-world-bank-vatican/

Time To Wake Up! – Dags att Vakna Upp!

Do You Want to Wake Up? It´s Up To You!

Step out of your comfort zone and doing something positive for your sisters and brothers, we are all One!

Create peace within ourselves, there will be peace outside!
Forgive yourself so you can forgive others!
Love yourself so you can love others!
Unconditional love!

Vill Du Vakna Upp? Det Är Upp Till Dig!

Kliv ur din komfortzon och gör något positivt för dina medsystrar och medbröder, vi är alla ETT!

Skapa fred inombords så blir det fred utanför!
Förlåt dig själv så kan du förlåta andra!
Älska dig själv så kan du älska andra!

Villkorslös kärlek!

alien2