Munmask är hälsofarlig – Vetenskaplig studie | Humanism & Kunskap – 12 April, 2021

Långsiktiga konsekvenser av att bära ansiktsmask kan innebära hälsoförsämring, utveckling och progression av kroniska sjukdomar och för tidig död.

Regeringar, beslutsfattare och hälsoorganisationer bör använda framgångsrikt och vetenskapligt evidensbaserat tillvägagångssätt, när det gäller att rekommendera förebyggande ingripanden för folkhälsan.

Munmask är hälsofarlig – Vetenskaplig studie — Humanism & Kunskap

Fler än 100 forskare och läkare manar till ökad användning av D-vitamin mot covid-19 | VAKEN.se

användning av D-vitamin

VAKEN.se – 24 December, 2020

Under året med corona har fler än 300 forskningsrapporter publicerats som alla visar på D-vitaminets goda effekt för immunförsvaret och därmed kapaciteten hos en individ att motstå insjuknande i covid-19. Ju lägre nivå av D-vitamin desto värre symtom, sjukdom och t o m död. Trots detta går både Livsmedelsverket och SVT ut i svensk media och varnar för D-vitamin, alltså helt i strid med den aktuella och publicerade forskningen inom området.

Läs mer: https://www.vaken.se/fler-an-100-forskare-och-lakare-manar-till-okad-anvandning-av-d-vitamin-mot-covid-19/

EU-rapport om ICNIRP visar kopplingar till telekombolag — Strålskyddsstiftelsen – 23 Juni, 2020

(Strålskyddsstiftelsen)  De rekommendationer om tillåten strålning som organisationen ICNIRP tagit fram är påverkade av de stora telekombolagen enligt en ny ingående granskning beställd av två EU-parlamentariker. ICNIRP:s rekommendationer för tillåten strålning, som tillämpas i Sverige och rekommenderas av EU samt WHO, är sedan lång tid hårt kritiserade för att vara gravt otillräckliga som skydd mot bevisade effekter av skadlig strålning. Den nya rapporten anklagar ICNIRP, som påstås vara oberoende från industriinflytande, för att blunda för visade skadliga effekter av strålningen samt för att vara under inflytande av de stora telekombolagen vars verksamhet i hög grad berörs av ICNIRP:s bedömningar. →

Läs mer via EU-rapport om ICNIRP visar kopplingar till telekombolag — Strålskyddsstiftelsen

5G, Covid-19 och kontrollsamhället – Del 1 — NewsVoice – 3 Juni, 2020

Kamouflerad mobilantenn i Opede, Frankrike, feb 2020. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

(NewsVoice)  DEBATT & ANALYS. Att COVID-19 symptom kan ha förvärrats av strålning från 5G är en frågeställning som helst inte bör diskuteras. Factcheck.org som blivit den nya sanningsgurun förnekar några som helst hälsoproblem med mobilstrålning och 5G, även om många forskningsstudier säger motsatsen.

Text: Kerstin Unger-Salén

Väktarna

Google, Facebook och YouTube, har tillsammans med dagstidningar och TV blivit etablissemangets väktare. Om 5G skulle anses kunna ha ett eventuellt samband med symptom hos Covid-patienter, betraktas det som konspirationsteorier. En öppen sansad diskussion är otänkbar eftersom 5G absolut inte kan befläckas med kunskap om förmodade hälsorisker, även om de är vetenskapligt bevisade. Så ser debattklimatet ut just nu. →

Läs mer via 5G, Covid-19 och kontrollsamhället – Del 1 — NewsVoice

Internationella forskare har funnit autismens orsak och vi har nu en biologisk grund för hur vaccin kan orsaka autism, myndigheter har bemött dessa upptäckter med tystnad — VAKEN.se – 10 Januari, 2020

vaccin

(VAKEN.se)  Internationella forskare har funnit autismens orsak och vi har nu en biologisk grund för hur vaccin kan orsaka autism, myndigheter har bemött dessa upptäckter med tystnad.

Originalartikeln finner ni här: https://www.vaccinrisker.se

Argumentationen för att vacciner inte kan orsaka autism
Peter J. Hotez är är en forskare, barnläkare, utvecklare av vaccin och författaren av boken Vaccines Did Not Cause Rachel’s Autism: My Journey as a Vaccine Scientist, Pediatrician, and Autism Dad. Dr. Hotez har begärt ett förbud mot sådana böcker, filmer, webbplatser och sociala medier-konton som skiljer sig från hans åsikt om vacciner. Hotez som menar att vaccin inte kan orsaka autism och autismliknande symtom argumenterar att förändringarna i hjärnan hos barn med autism händer under graviditetens första trimester, och att vaccin därför inte kan orsaka autism. Hotez säger ”Det finns minst 99 autismgener kopplade till fosterhormonutveckling, främst relaterade till genuttryck i hjärnceller eller till kommunikation mellan neuroner. Många av dessa resulterar i anatomiska förändringar under den prenatala utvecklingen (graviditeten), vilket innebär långt innan barn ens blir vaccinerade.” →

Läs mera via VAKEN.se

Österrike först med att totalförbjuda glyfosat — TV Helse i Sverige – 5 Juli, 2019

(TV-Helse.se) Ännu ett rejält bakslag för Bayer-Monsanto när en majoritet i Österrikes parlament röstade för ett totaltförbud mot glyfosat under tisdagen. Det ekologiska jordbruket i landet ligger på 23%, enligt EU-mätningar från 2017, vilket är långt över EU:s genomsnitt på 7%.

Läs mera via Österrike först med att totalförbjuda glyfosat — TV Helse i Sverige

5G-experimentet gör oss alla till “passiva rökare” av mikrovågsstrålning — NewsVoice.se – 19 Juni, 2019

(NewsVoice.se)

DEBATT. Kerstin Unger Salen, som arbetar med förebyggande cancervård i privat regi, jämför de fält mikrovågsstrålning som människor ofrivilligt och experimentellt sveps in i när 5G-nätet byggs ut, med passiv rökning. Visionerna om 5G-nätverkens teknologiska potentialer har överskuggat viljan att ens undersöka riskerna och det är människorna som får betala priset, menar Salén.

Text: Kerstin Unger Salen, Kerstins preventiva cancerblogg | #5Gexperimentet 

Läs mera via 5G-experimentet gör oss alla till “passiva rökare” av mikrovågsstrålning — NewsVoice

CDC hävdar att influensavaccinet minskar dödligheten hos äldre och NIH hävdar att influensavaccinet är mycket säkert, men var är bevisen? — VAKEN.se – 28 April, 2019

vaccinspruta

CDC uppskattar att 90 procent av influensarelaterade dödsfall förekommer hos personer som är 65 år eller äldre och deras rekommenderade protokoll är att alla pensionärer tar sitt årliga influensavaccin. En viktig och definitivt konventionell regeringsstudie (Impact of Influenza Vaccination on Seasonal Mortality in the US Elderly Population) gjord av forskare från National Institute of Health (NIH) för nästan ett decennium sedan fick liten uppmärksamhet för att vetenskapen var ofördelaktig för vaccinindustrin. Studien fann att efter ha spenderat årtionden och miljarder med dollar på influensavaccin för äldre resulterade massvaccinationsprogrammet inte i att rädda liv. Faktum är att dödlighetsgraden bland äldre ökade väsentligt. Enligt data som samlats in i studien var 60 procent av personer över 65 år i riskzonen. I motsats till CDC:s påståenden om en starkt fördelaktig effekt av minskad dödlighet så ökade istället influensadödligheten och sjukhusvistelserna för äldre amerikaner under 80- och 90-talen, samtidigt som influensavaccinationen för äldre amerikaner ökade dramatiskt.

Läs mera via CDC hävdar att influensavaccinet minskar dödligheten hos äldre och NIH hävdar att influensavaccinet är mycket säkert, men var är bevisen? — VAKEN.se

Author of “How To End The Autism Epidemic” Shares His Thoughts — Collective Evolution – November 10, 2018

Discussing vaccines and autism isn’t an explosive topic, it’s thermonuclear. Both sides of the argument feel, with great passion, that the health and welfare of children is at stake. Much of that passion is the product of several lies told repeatedly. These lies form a foundation for self-interested parties to deny, obscure, and misdirect the…Read more & video: “The HighWire with Del Bigtree – THE BRAVE ONES”

via Author of “How To End The Autism Epidemic” Shares His Thoughts — Collective Evolution

Judge Refuses to Gag Campaigners Over 5G Rollout in Britain – October 24, 2018

Judge REFUSES to gag campaigners over 5G rollout in Britain

Tuesday, October 23, 2018

SourceNESARA News

  • Britain’s First 5G Court Case and the People Won
  • HomeHealth & science Britain’s First 5G Court Case and the People Won

Mark Steele, a 5G campaigner, has been highlighting the dangers of a secret 5G rollout by Gateshead Council where residents are complaining of increased illness and Cancer in the affected area. There’s enough evidence to conclude the new smart 5G arrays on the top of new LED lampposts emit Class 1 Radiation frequencies and should be treated as a danger to the Public. Gateshead Council ignorantly rebutted clear evidence and created false allegations on social media posts and printed leaflets stating that Mark Steele is spreading Pseudo Science and that the arrays are not dangerous or 5G:

“Please be assured that there is no scientific basis or credible evidence for any of these scare stories about street lights causing cancer and other illnesses.”

They misused Police Powers to gag Mark Steele and yesterday he left a free man and Gateshead Council to fork out £11k of taxpayers money to cover the court cost amounting to woeful ignorance. In Court, none of the Council Officers could explain what 5G is; and their leading Government expert refused to attend the Court hearing. In conclusion, the Judge refused to gag Mark, stating:

“The public have a right to know.”

The secret 5G rollout issue in Gateshead is now officially of public interest and will be treated as a landmark case for other people to start using this Court’s ruling to challenge their Councils. We know Surrey, Westminster and Luton all have these toxic Microwave EMF arrays installed on their new LED streetlights. We now know even if these arrays are currently 2G, 3G or 4G they can be 5G enabled by fitting a ‘lens’ that ‘focuses’ the frequency.

The Judge declared Mark Steele as a credible expert and engineer on EMF and GSM technologies, which proves Gateshead Council are liable for corruption, misleading the public, making people ill and attempting to discredit Mark Steele and all others such as Smombie Gate fighting 5G rollouts.

Councils are struggling at the moment, over 50% are almost bankrupt because over half of their resources are being spent on the increase of Adult Social Care, so any supplier proposal with the promise of more revenue is irresistible.

Smart City companies are going into Councils with amazing futuristic presentations detailing the first step, which is to install the 5G infrastructure, i.e. the lampposts on streets and motorways.

The benefits will be 24/7 Police surveillance that sees through walls; smart road signs; 4k live streaming on the move; driverless vehicles and public transport; mobile virtual reality; mobile augmented reality; and a fast connection for Elon Musk’s new brain implant called the Neuralink giving people the Internet inside their mind. All these features are all a wet dream for Councils who will be the first ones to become Smart Counties because they will be able to increase taxes and the local economy in theory will thrive.

In reality, scientific evidence is mounting across the planet that EMF, RF, 3G, 4G, 5G, WiFI and WiGIG is causing Cancer, killing bees, driving out wildlife and lowering peoples quality of life. All because big business says it’s good for the people, and they’re continuing to mislead us all of the dangers of continuous use in close proximity and on the skin, let alone what 5G really is, which is an effective battlefield weapon.

We know that Gateshead isn’t the only Council who is misleading the public on the 5G rollout and it’s seemingly been going on for a few years. Luton, Surrey and Westminster are next along with all Councils that have installed these arrays that are being installed by particular companies (we’ll leave you to do your own work on how you think these companies are!). 

Who is paying for these 5G rollouts? Who’s given consent on behalf of the People? Who has done research to prove the new infrastructure’s safety?

As usual, these important issues are being rubbished by the media and beneficiaries to big business. But they’ll soon see our wrath, as we now this ruling. All Hell is going to break loose in Great Britain and we’re going to take the fight to them. We will NOT be silenced, and you will not wilfully poison our bodies and our families bodies with Class 1 radiation – WE DO NOT CONSENT. 

Mark Steele of https://www.saveusnow.org.uk has made this a big part of his life. It’s people like Mark and all of you who get involved that make a difference to our lives.

Please spread the word and get in touch with us if you want any advice in how to approach your Council. We’re going to be producing a simple Template Pack you can send to your Councils very soon.

The 6 links below are enough proof to convince anyone what’s going on around us without our consent.

1. See the video proof of Gateshead’s toxic 5G signals:

2. 18 new scientific studies:

3. 3D mapping using WIFI and 5G:

3D Mapping: The truth behind 2G 3G 4G 5G WIFI WIGIG

4. Midlands 5G rollout plans:

5. Leaked corporate presentation about the dangers of 5G masts, “In countries with EMF limits significantly below the international science-based ICNIRP limits the roll-out of 5G networks will be a major problem.”:

REPORT: Proof from global telecoms & infrastructure giant – 5G is dangerous

6. Elon Musk’s ‘5G Umbrella’ that’s planned for Earth’s atmosphere without our consent:

Elon Musk’s 5G from space project: His biggest folly yet?

Operation Disclosure