Skolmedicinens svek mot alla coronasjuka | VAKEN – 27 Juni, 2020

Biovapenexpert Fettdoktorn

(VAKEN)

För den som är insatt i hur västvärldens skolmedicin i nära armkrok med WHO fungerar, är det uppenbart vilket mål man strävar åt när det gäller hur man vill hantera coronapandemin. Här gäller det att bredda marken för en världsomfattande vaccinationskampanj som skulle inbringa ofattbara inkomster till läkemedelsindustrin och till alla med dem lojala organisationer – det jag kallar det medicinindustriella komplexet. Som alltid när det är så här starka ekonomiska intressen inblandade snedvrids vetenskapliga studier på ett upprörande sätt. Det gäller att eliminera allt som kan hota industriintresset och då drar man sig inte för rent forskningsfusk. Detta sker givetvis till priset av att tusentals liv går tillspillo helt i onödan. Begå aldrig misstaget att tro att skolmedicinen i först hand står på de sjukas sida när stora ekonomiska intressen är inblandade. →

Läs mer via Skolmedicinens svek mot alla coronasjuka — VAKEN.se

Sverige har ignorerat fungerande botemedel mot covid-19 — VAKEN.se – 21 Maj, 2020

covid-19

(VAKEN.se)

Tidigt kom uppgifter om att malariamedicin klorokin kan hjälpa mot covid-19 och många länder har använt det med framgång. Framförallt när det kombineras med zink.

I Sverige har man valt att ignorerar detta och skyller på risken för allvarliga biverkningar. Med resultat från andra länder och vetenskapliga studier som börjar komma in eller återupptäcks (se nedan) står det klart att det var ett felaktigt beslut.

WHO gjorde för något år sedan en genomgång av malariamedicin och eventuella störningar på hjärtat men fann ingen sådan risk. Mig veterligen finns än så länge inga rapporterade fall för de som fått klorokin mot covid-19. →

Läs mer via Sverige har ignorerat fungerande botemedel mot covid-19 — VAKEN.se

Holländsk domstol prövar 5G-utbyggnadens laglighet — Strålskyddsstiftelsen – 20 Maj, 2020

(Strålskyddsstiftelsen)  Stop5GNL, som är stiftelse grundad hösten 2019, har med hjälp av advokater startat en rättslig prövning av 5G-utbyggnaden i en domstol i Haag. Statens beslut att medge och främja utbyggnad av 5G, trots avsaknad av forskning som visar att tekniken är säker för människors hälsa samtidigt som många vetenskapliga studier indikerar allvarlig permanent skada, är olaglig enligt Stop5GNL. Regeringens agerande bryter mot bland annat mot internationell lag och EU-fördraget om mänskliga rättigheter.

Den 4 maj 2020 ägde förhandlingar mellan parterna, Stop5GNL och regeringen, rum i domstolen i Haag. De rättsliga grunder som Stop5GNL och deras advokater anför är följande:

Den planerade utbyggnaden av 5G kommer att orsaka en massiv ökning av strålningsbelastningen. Tusentals studier har visat att denna form av strålning kan orsaka hälsoeffekter. Många oberoende vetenskapliga studier visar övertygande indikationer på allvarlig och permanent skada för hälsan. Samtidigt har staten inte i tillräcklig grad uppmärksammat hälsofarorna och forskning har inte heller utforskat hälsokonsekvenserna.

Forskning visar allvarliga hälsorisker →

Läs mer via Holländsk domstol prövar 5G-utbyggnadens laglighet — Strålskyddsstiftelsen

Internationella forskare har funnit autismens orsak och vi har nu en biologisk grund för hur vaccin kan orsaka autism, myndigheter har bemött dessa upptäckter med tystnad — VAKEN.se – 10 Januari, 2020

vaccin

(VAKEN.se)  Internationella forskare har funnit autismens orsak och vi har nu en biologisk grund för hur vaccin kan orsaka autism, myndigheter har bemött dessa upptäckter med tystnad.

Originalartikeln finner ni här: https://www.vaccinrisker.se

Argumentationen för att vacciner inte kan orsaka autism
Peter J. Hotez är är en forskare, barnläkare, utvecklare av vaccin och författaren av boken Vaccines Did Not Cause Rachel’s Autism: My Journey as a Vaccine Scientist, Pediatrician, and Autism Dad. Dr. Hotez har begärt ett förbud mot sådana böcker, filmer, webbplatser och sociala medier-konton som skiljer sig från hans åsikt om vacciner. Hotez som menar att vaccin inte kan orsaka autism och autismliknande symtom argumenterar att förändringarna i hjärnan hos barn med autism händer under graviditetens första trimester, och att vaccin därför inte kan orsaka autism. Hotez säger ”Det finns minst 99 autismgener kopplade till fosterhormonutveckling, främst relaterade till genuttryck i hjärnceller eller till kommunikation mellan neuroner. Många av dessa resulterar i anatomiska förändringar under den prenatala utvecklingen (graviditeten), vilket innebär långt innan barn ens blir vaccinerade.” →

Läs mera via VAKEN.se

Klimathalmgubbarna – Del 2 — VAKEN.se – 14 December, 2019

(VAKEN.se) Skrämselpropagandan om klimatet har lanserats i den internationella debatten av starka globala intressenter som vill utnyttja den för att promota en överstatlig agenda i syfte att kunna styra världen och expandera sitt ekonomiska inflytande. Bakgrunden har jag redogjort för i ett föredrag för Swebbtv:s höstkonferens lyssna gärna på det för att få en djupare insikt. →

Läs mera via Klimathalmgubbarna – Del 2 — VAKEN.se

13-åriga Théo har genomgått 53 operationer – läkare skyller på glyfosat — NewsVoice – 22 September, 2019

(NewsVoice.se)  HÄLSA. Théo Grataloup hade knappt kommit ur sin mammas mage i maj 2007, när ett helvete bröt ut. Spädbarnet fick genomgå en akutoperation då hans matsmältnings- och andningsorgan hade växt ihop. Enligt läkarkåren är Théos missbildningar direkt kopplade till bekämpningsmedlet glyfosat som modern utsattes för i ett kritiskt skede under graviditeten. →

Läs mera via 13-åriga Théo har genomgått 53 operationer – läkare skyller på glyfosat — NewsVoice.se

Senator Demands Proof That 5G Is Safe. So Does The National Institute For Science, Law & Public Policy (videos) — December 4, 2018

By B.N. Frank No matter how much you love technology, you’d probably want to know that insurance companies stopped covering wireless radiation exposure because it’s too risky, right? Published yesterday on Business Wire: “Blumenthal Presses FCC Commissioner Brendan Carr to Disclose Evidence of ‘5G Safety’” WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–The National Institute for Science, Law & Public Policy…..Read more & videos

via Senator Demands Proof That 5G Is Safe. So Does The National Institute For Science, Law & Public Policy —

International Appeal and Petition: Stop 5G on Earth and in Space — November 8, 2018

By B.N. Frank Activist Post and sister publication, Natural Blaze, have already published many articles about the ongoing nightmare that is being marketed as the “Race for 5G.” Never heard of this? It involves installing millions of 4G and 5G small cell towers and related wireless infrastructure pretty much everywhere – including in front of…Read more, videos & sign petition

via International Appeal and Petition: Stop 5G on Earth and in Space —

INTERNATIONAL APPEAL
Stop 5G on Earth and in Space

The Appeal

Judge Refuses to Gag Campaigners Over 5G Rollout in Britain – October 24, 2018

Judge REFUSES to gag campaigners over 5G rollout in Britain

Tuesday, October 23, 2018

SourceNESARA News

  • Britain’s First 5G Court Case and the People Won
  • HomeHealth & science Britain’s First 5G Court Case and the People Won

Mark Steele, a 5G campaigner, has been highlighting the dangers of a secret 5G rollout by Gateshead Council where residents are complaining of increased illness and Cancer in the affected area. There’s enough evidence to conclude the new smart 5G arrays on the top of new LED lampposts emit Class 1 Radiation frequencies and should be treated as a danger to the Public. Gateshead Council ignorantly rebutted clear evidence and created false allegations on social media posts and printed leaflets stating that Mark Steele is spreading Pseudo Science and that the arrays are not dangerous or 5G:

“Please be assured that there is no scientific basis or credible evidence for any of these scare stories about street lights causing cancer and other illnesses.”

They misused Police Powers to gag Mark Steele and yesterday he left a free man and Gateshead Council to fork out £11k of taxpayers money to cover the court cost amounting to woeful ignorance. In Court, none of the Council Officers could explain what 5G is; and their leading Government expert refused to attend the Court hearing. In conclusion, the Judge refused to gag Mark, stating:

“The public have a right to know.”

The secret 5G rollout issue in Gateshead is now officially of public interest and will be treated as a landmark case for other people to start using this Court’s ruling to challenge their Councils. We know Surrey, Westminster and Luton all have these toxic Microwave EMF arrays installed on their new LED streetlights. We now know even if these arrays are currently 2G, 3G or 4G they can be 5G enabled by fitting a ‘lens’ that ‘focuses’ the frequency.

The Judge declared Mark Steele as a credible expert and engineer on EMF and GSM technologies, which proves Gateshead Council are liable for corruption, misleading the public, making people ill and attempting to discredit Mark Steele and all others such as Smombie Gate fighting 5G rollouts.

Councils are struggling at the moment, over 50% are almost bankrupt because over half of their resources are being spent on the increase of Adult Social Care, so any supplier proposal with the promise of more revenue is irresistible.

Smart City companies are going into Councils with amazing futuristic presentations detailing the first step, which is to install the 5G infrastructure, i.e. the lampposts on streets and motorways.

The benefits will be 24/7 Police surveillance that sees through walls; smart road signs; 4k live streaming on the move; driverless vehicles and public transport; mobile virtual reality; mobile augmented reality; and a fast connection for Elon Musk’s new brain implant called the Neuralink giving people the Internet inside their mind. All these features are all a wet dream for Councils who will be the first ones to become Smart Counties because they will be able to increase taxes and the local economy in theory will thrive.

In reality, scientific evidence is mounting across the planet that EMF, RF, 3G, 4G, 5G, WiFI and WiGIG is causing Cancer, killing bees, driving out wildlife and lowering peoples quality of life. All because big business says it’s good for the people, and they’re continuing to mislead us all of the dangers of continuous use in close proximity and on the skin, let alone what 5G really is, which is an effective battlefield weapon.

We know that Gateshead isn’t the only Council who is misleading the public on the 5G rollout and it’s seemingly been going on for a few years. Luton, Surrey and Westminster are next along with all Councils that have installed these arrays that are being installed by particular companies (we’ll leave you to do your own work on how you think these companies are!). 

Who is paying for these 5G rollouts? Who’s given consent on behalf of the People? Who has done research to prove the new infrastructure’s safety?

As usual, these important issues are being rubbished by the media and beneficiaries to big business. But they’ll soon see our wrath, as we now this ruling. All Hell is going to break loose in Great Britain and we’re going to take the fight to them. We will NOT be silenced, and you will not wilfully poison our bodies and our families bodies with Class 1 radiation – WE DO NOT CONSENT. 

Mark Steele of https://www.saveusnow.org.uk has made this a big part of his life. It’s people like Mark and all of you who get involved that make a difference to our lives.

Please spread the word and get in touch with us if you want any advice in how to approach your Council. We’re going to be producing a simple Template Pack you can send to your Councils very soon.

The 6 links below are enough proof to convince anyone what’s going on around us without our consent.

1. See the video proof of Gateshead’s toxic 5G signals:

2. 18 new scientific studies:

3. 3D mapping using WIFI and 5G:

3D Mapping: The truth behind 2G 3G 4G 5G WIFI WIGIG

4. Midlands 5G rollout plans:

5. Leaked corporate presentation about the dangers of 5G masts, “In countries with EMF limits significantly below the international science-based ICNIRP limits the roll-out of 5G networks will be a major problem.”:

REPORT: Proof from global telecoms & infrastructure giant – 5G is dangerous

6. Elon Musk’s ‘5G Umbrella’ that’s planned for Earth’s atmosphere without our consent:

Elon Musk’s 5G from space project: His biggest folly yet?

Operation Disclosure

Read the Shocking Conclusions from 28 Medical Studies Linking Fluoride to Lower IQ in Children — Waking Times – September 27, 2018

Alex Pietrowski, Staff Writer Waking Times To date, there are at least 53 known international scientific studies concluding that fluoride consumption is harmful to the development of intelligence in children, it impairs their learning and memory capacity. Children are commonly exposed to fluoride from municipal water supplies, dental treatments, environmental pollution, and in-utero. Municipal water fluoridation….Read more

via Read the Shocking Conclusions from 28 Medical Studies Linking Fluoride to Lower IQ in Children — Waking Times