Klimatfascismen – cui bono? — VAKEN.se – 23 December, 2019

(VAKEN.se)  Hela västvärlden har drabbats av en klimatalarmism som är på väg att övergå i ren fascism och därmed totalt underminera den västliga hegemoni som dominerat världsordningen i ett halvt årtusende. Detta sker samtidigt som ekonomin i Asiens megastaters utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt. Därmed kommer dessa lätt att beröva den klimathysteriska västvärlden den ledande rollen i världsekonomin inom några få decennier. I de asiatiska staterna är klimatfrågan en fråga med låg prioritet. När FN häromåret gjorde en global opinionsundersökning, där världens medborgare fick rösta på vilka av ett dussintal frågor som de prioriterade att FN skulle ägna sig åt, då hamnade klimatfrågan i botten.

Läs mera via Klimatfascismen – cui bono? — VAKEN.se

Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy, & The Deep State – Chapter 27: The Rothschild Banking Dynasty: How Zionist Luciferian Overlords Came to Rule the Earth — Public Intelligence Blog – September 22, 2019

Source(Public Intelligence Blog)

Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy, & The Deep State [Click to Return to TOC]

Chapter 27: The Rothschild Banking Dynasty: How Zionist Luciferian Overlords Came to Rule the Earth

Joachim Hagopian

Cover Credit: Nora Maccoby with permission
http://www.noramaccoby.com/

DOC (78 Pages):  Pedophilia & Empire Chapter 27 The Rothschild Family -The Illuminati Bloodline that Rules the Earth

Full Text Online Below the Fold

The powers of financial capitalism had another far reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements, arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was the Bank of International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations. The growth of financial capitalism made possible a centralization of world economic control and use of this power for the direct benefit of financiers and the indirect injury of all other economic groups. →

Read more via Pedophilia & Empire: Satan, Sodomy, & The Deep State – Chapter 27: The Rothschild Banking Dynasty: How Zionist Luciferian Overlords Came to Rule the Earth — Public Intelligence Blog