Scientific American Issues Warning About the Confirmed (and Unknown) DANGERS of 5G | HAF

Scientific American Issues Warning About The Confirmed (and Unknown) Dangers Of 5g

HAF – October 21, 2020 | by Cassie B.

The oldest magazine in the United States, Scientific American, has issued a strong warning about the dangers of 5G technology.

Read more: Scientific American Issues Warning About the Confirmed (and Unknown) DANGERS of 5G — Humans Are Free

Expert från Ericsson: Vi måste skrota den trådlösa tekniken | NewsVoice.se – 24 Sept, 2020

Text: Kalle Hellberg, | DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice. Foto: Lisichik. Licens: Pixabay.com

(NewsVoice) KRÖNIKA. ”Jag har rotat i kopplingen mellan trådlös teknik och hälsorisker i över 26 år och skrivit massor med dokument och artiklar i denna sak. Jag och många med mig har upptäckt att strålningen från denna teknik: mobiler och mobilbasstationer, WiFi, radio-TV, blåtand, skadar allt levande.” Det skriver Kalle Hellberg som arbetat 30 år som ingenjör på telekom-jätten Ericsson.

Läs mer via Expert från Ericsson: Vi måste skrota den trådlösa tekniken — NewsVoice.se

Ny metastudie: Mobilstrålning bidrar till insektsdöden | Strålskyddsstiftelsen – 21 Sept, 2020

(Strålskyddsstiftelsen) Strålning från mobilmaster har sannolikt bidragit till den dramatiska nedgången av antalet insekter som observerats under senare år. Det visar en ny vetenskaplig studie av all tillgänglig forskning. 83 studier har hittills studerat effekter på insekter av mobilstrålning och av dem visar 72 skadliga effekter på insekter. Effekterna har visats vid nivåer av strålning som är hundratals gånger under de referensvärden som tillämpas i Sverige och många andra länder.

Läs mer via Ny metastudie: Mobilstrålning bidrar till insektsdöden — Strålskyddsstiftelsen

(Video) Anders Sydborg kämpar mot 5G och Strålsäkerhetsmyndigheten – 17 Aug, 2020

14 Aug, 2020

Strålskyddsaktivisten Anders Sydborg från Norrköping berättar om sitt viktiga arbete att öppna ögonen för sina medmänniskor om faran från 4G, 5G, WIFI och andra strålningskällor. Framförallt barn är extra känsliga för den moderna strålningen som sänder på frekvenser som vår kropp använder. Dessutom har han grävt fram komprometterande fakta mot Strålsäkerhetsmyndigheten. Som vanligt så sviker den svenska staten.

Video(32:30): https://youtu.be/5gg6RD1faMM

WhiteTV

Credit: VAKEN.se

Mer info om strålning: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/

“Rädda barnen från strålningsskador!” | Nya Dagbladet – 4 Aug, 2020

Nya Dagbladet

Enligt Arbetsmiljölagen ska rektorn på skolan förebygga hälsorisker för att skydda barnen. Det gör de flesta skolor inte när de använder sig av Wifi och mobiler eftersom de utsätts för hälsovådlig strålning. Det skriver Anja Herdesang från Föreningen för Strålskydd i en insändare.

I Sverige har den elektromagnetiska strålningen (EMR) och styrkan i de elektromagnetiska fälten (EMF) ökat till extrema nivåer och det fortsätter att öka. Strålningen kommer nu från en hel rad nya källor som till exempel basstationer, master och smartmeters. Strålningsmixen 3G, 4G, 4G+ och 5G ger en cocktail av strålning som man med stöd av många års forskning vet inte är bra för oss. →

Läs mer via “Rädda barnen från strålningsskador!” — Nya Dagbladet

Merriam Webster Adds “Microwave Sickness” to the Dictionary. EMF + WiFi = Microwave Sickness | Activist Post – July 4, 2020

Activist Post  | By B.N. Frank

Last year, the World Health Organization (WHO) issued warnings that high levels of Electromagnetic Frequencies (EMF) in 1st world countries could affect 30% of the population. “Microwave Sickness” from exposure to EMF and “Electrosmog” was recognized as a medical illness several decades ago. It also affects animals. By 1971, The U.S. Naval Medical Research Institute had published research that exposure to non-ionizing radiation (aka cell phone and wireless WiFi radiation) was biologically harmful. In 1984, the U.S. EPA warned about various significant human health risks from exposure. In 1985, CNN reported that Electromagnetic Fields (EMF) had been used in weapons for what they described as “mind control.” It’s been widely reported that American Embassy workers in China and Cuba were also injured by microwave frequency weapons. →

Read more & videos via Merriam Webster Adds “Microwave Sickness” to the Dictionary. EMF + WiFi = Microwave Sickness — Activist Post

 

Strålskyddsstiftelsen kommenterar felaktiga uppgifter i SVT — Strålskyddsstiftelsen – 29 Juni, 2020

(Strålskyddsstiftelsen)  SVT påstod felaktigt den 26 juni att Strålskyddsstiftelsen skulle lämnat “rent felaktig” information om risker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik och bröt även mot de egna sändningsreglerna genom att inte låta Strålskyddsstiftelsen bemöta (det felaktiga) påståendet. Vidare påstods felaktigt att forskare och experter skulle vara överens om att det inte finns hälsorisker – trots att en klar majoritet av forskarvärlden anser att beläggen för hälsorisker är växande och att människor därför bör informeras om riskerna och att barn ska ges särskilt skydd. SVT gjorde ett hårt vinklat inslag som kritiserade att en skola som vidtagit försiktighet när det gäller mikrovågsstrålning från WiFi-routrar.  Många forskare såväl som Europarådets parlamentariska församling rekommenderar försiktighet pga de särskilda hälsoriskerna för barn, vilket SVT inte redovisade. →

Läs mer via Strålskyddsstiftelsen kommenterar felaktiga uppgifter i SVT — Strålskyddsstiftelsen

1984 EPA Report Reveals Major Health Hazards from Exposure to Cell Phone and WiFi Radiation — Activist Post – June 26, 2020

Activist Post | By B.N. Frank

There was a time when the Environmental Protection Agency (EPA) was supposed to warn Americans about biological and environmental risks from exposure to cell phones and other wireless radiation emitting devices and infrastructure. Unfortunately, the agency was relieved of this duty when they actually wanted to start warning the public about it. The Federal Communications Commission (FCC) – not a health or environmental agency – took the EPA’s place and has failed miserably to protect the public from the telecom industry ever since (see 12). →

Read more & videos via 1984 EPA Report Reveals Major Health Hazards from Exposure to Cell Phone and WiFi Radiation — Activist Post

Lawyer Explains How Municipal Governments Can Stop Cell Tower Installation — Activist Post – June 17, 2020

Activist PostBy B.N. Frank

June 16, 2020

Andrew J. Campanelli has been hired many times to stop unwanted cell towers from being installed in American communities AND he was one of many experts kind enough to speak during last week’s 5G Summit.

If your local elected officials are whining that “their hands are tied” regarding any sized cell tower installation in your community, send them the following link and instruct them to skip to the 43-minute mark to hear what he has to say about that: →

Read more & videos via Lawyer Explains How Municipal Governments Can Stop Cell Tower Installation — Activist Post

FCC Commissioner Calls 5G Opponents “Tin Foil Hat People” — Opponents Include U.S. Navy, NASA, NOAA, DoD, and More | Activist Post – May 29, 2020

Activist Post | By B.N. Frank

May 28, 2020

The Federal Communications Commission (FCC) is supposed to protect Americans by regulating the telecom industry.  Unfortunately, they have a long history as an embarrassingly corrupt agency.

Activist Post reported yesterday about their June 9 agenda to speed up 5G deployment despite increasing opposition from citizens, doctors, elected officials, environmentalists, as well as highly respected organizations and government agencies.  Regardless, one commissioner is dismissing this as conspiracy theory nonsense. →

Read more & videos via Activist Post