Russia Moves To Withdraw From WTO, WHO | GreatGameIndia

By GreatGameIndia – May 19, 2022

Russian President Vladimir Putin said in April that the government should revise Russia’s approach in WTO by June 1. Now it seems that they’re moving ahead with it as Russia moves to withdraw from WTO and WHO.

Read more: https://greatgameindia.com/russia-withdraw-wto-who/

Insider: Coronakrisen är fabricerad för att sänka Kina och ta total global kontroll | NewsVoice

NewsVoice – 30 Maj, 2021

OPINION. Jag har förflutet som bl.a. strategisk chef och VD för ett par av världens största bolag inom bank och finans. Jag sammanfattar här syftet och mål med pandemin så får du göra egna efterforskningar. Mitt syfte att kontakta dig/er är att få er att se helheten och informera folket.

Läs mer: Insider: Coronakrisen är fabricerad för att sänka Kina och ta total global kontroll — NewsVoice.se

COVID & the Great Reset – Connecting the Dots | The Truth About Cancer

Covid-19 and the Great Reset

By Ty Bollinger – November 23, 2020

The year 2020 has been one of the craziest, strangest, and most bizarre years in recent history, with the virus frenzy, lockdowns, quarantines, forced face diapers, election fraud, “warp speed” vaccines, and murmurings of a “Great Reset.”

Are all these topics and events related?  

Are they part of a bigger plan? 

And what exactly is the Great Reset?  

Great questions!  We’re going to try to “connect the dots” in this article, so put on your seatbelts and get ready to learn.

Read more & videos: COVID & the Great Reset – Connecting the… — The Truth About Cancer

(Video) SwebbTV| George Soros plan är att Sverige ska belånas – Lars Bern förklarar finansintressenas strategi – Aug 21, 2020

mainlogo

SwebbTV

20 Aug, 2020

Häromdagen publicerade SvD en intervju med George Soros där han pekade ut Sverige som mycket själviskt och egoistiskt eftersom vi först sa nej till att ge södra Europa bidrag genom EU. George Soros har byggt upp en förmögenhet på flera hundra miljarder genom spekulationsaffärer och som används för politisk manipulation. Han har byggt sin förmögenhet med uppbackning av familjen Rothschild. Vi har i tidigare program förklarat att George Soros organisation bedriver verksamhet för politiskt inflytande i mer än hundra länder. Han har ett mycket stort inflytande inom EU, mycket större än Stefan Löfven trots att han inte har något politiskt mandat.

Läs mer & video(57:54): https://youtu.be/Q6lA19EfCkA

The Global Reset Unplugged & ‘The Deep State’ | Waking Times – July 21, 2020

Tyler Durden, Zero Hedge
Waking Times

Imagine, you are living in a world that you are told is a democracy – and you may even believe it – but in fact your life and fate is in the hands of a few ultra-rich, ultra-powerful and ultra-inhuman oligarchs. They may be called Deep State, or simply the Beast, or anything else obscure or untraceable – it doesn’t matter. They are less than the 0.0001%. →

Read more via The Global Reset Unplugged & ‘The Deep State’ — Waking Times

(Video) X22Report Spotlight: JFK Went After The [DS] In The Shadows, Trump Is Doing It In The Light: Harley Schlanger – February 29, 2020

Source: X22Report Spotlight

Video: “”JFK Went After The [DS] In The Shadows, Trump Is Doing It In The Light: Harley Schlanger” (45:36)

Klimatfascismen – cui bono? — VAKEN.se – 23 December, 2019

(VAKEN.se)  Hela västvärlden har drabbats av en klimatalarmism som är på väg att övergå i ren fascism och därmed totalt underminera den västliga hegemoni som dominerat världsordningen i ett halvt årtusende. Detta sker samtidigt som ekonomin i Asiens megastaters utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt. Därmed kommer dessa lätt att beröva den klimathysteriska västvärlden den ledande rollen i världsekonomin inom några få decennier. I de asiatiska staterna är klimatfrågan en fråga med låg prioritet. När FN häromåret gjorde en global opinionsundersökning, där världens medborgare fick rösta på vilka av ett dussintal frågor som de prioriterade att FN skulle ägna sig åt, då hamnade klimatfrågan i botten.

Läs mera via Klimatfascismen – cui bono? — VAKEN.se

(Video) Lars Bern – Globalismen leder till fascism — VAKEN.se – 9 December, 2019

(VAKEN.se)  Lars Bern menar att man ofta jämför dagens nationalism med 1930-talets fascism. Han menar att detta är fel tänkt, eftersom det är två helt olika företeelser.

Fascismen kräver att individen underordnar sig staten. Men idag är det inte nationerna som har den största makten i samhället utan det är de globala storföretagen som dominerar.

Detta är en följd av den agenda som drivits sedan mer än hundra år och som leder till att förmögenheterna koncentreras till en allt mindre grupp människor och företag. →

Läs mera & video:SwebbTV: “Lars Bern 30 januari – Globalismen leder till fascism.” (20:58) via — VAKEN.se

(Video) X22 Report: Episode 1986 – Patriots Hit Globalists Hard, The Warmup – October 4, 2019

Source YouTube: (X22 Report)

Published Oct 3, 2019

The [CB] Of [CB]s Just Hit The Panic Button, Patriots Just Hit The Globalists Hard – Episode 1986a

Ex Mayor in China hording 13 tons of gold bars, it was stashed in the basement. Trump and the patriots have won big against the EU, the WTO has handed the Trump Administration the ability to go after the EU and the EU cannot retaliate. The Fed is ready to cut rates again, the current economic conditions will explain why the cut is needed. The BIS hits the panic button, the BIS wants these rate cuts stopped, it will expose it all.

Video

Panic Sets In For Brennan, Schiff In Trouble, This Is Just The Warmup – Episode 1986b

The [DS] have just exposed everything, the lying, cheating and their agenda. More and more evidence is produced that JB & HB profited in Ukraine and China. Volker testified today and it was a nothing burger. The call to have AS resign it getting stronger and stronger. Brennan panics, JD wants to interview him, the main target is always last in an investigation. Flynn’s attorney is building the case to free Flynn, she has more evidence up her sleeve so stay tuned. Trump and the patriots are pushing the information out to the public, the public is hearing, Ukraine, China and other countries, corruption, treason and crimes, the MSM is trying to defend it all but it is failing. It’s only a matter of tim

Video

Source Site: (X22 Report)

(Video) X22 Report — Episode 1783: Remove the Globalist Systems, then Control the [CB] | [Old Guard] Exposed – February 4, 2019

Published on Feb 4, 2019

US Factory order tumbled in November, GM is looking to layoff 4000 employees to restructure, the car manufacture has been channel stuffing for years making it look like they were doing much better than they really were, now it is starting to show in the data and car sales are declining. Trump is disabling the globalist system one piece at a time, and while doing this preparing the world for new currency system. Trump is using the same players as when the system was brought online, they don’t even know they are helping him.

Published on Feb 4, 2019

The governor and Lt. Governor are in trouble, tick tock it is all being exposed. [DS] sets their sights on Tulsi Gabbard, try to push the Russian card. Intel agencies are still working against Trump, but it is failing and Trump understands the game. The Old Guard is in trouble, the are exposed and the propaganda is not working anymore, the Washington Post pushed an advertisement during the Super Bowl to convince the world to trust the MSM, they are losing the narrative and Trump is winning.

X22Report.com

Operation Disclosure