(Video) Är tillskott av D-vitamin mer effektivt mot corona än coronarestriktioner? | VAKEN.se – 20 Sept, 2020

(VAKEN) Mikael Nordfors undersöker aktuella vetenskapliga bevis om så kallade lockdowns har något effekt i att minska dödligheten av covid-19. Han går också in på D-vitamins roll som en viktig faktor för att skydda mot covid-19. Kan det vara så att tillskott av D-vitamin är mer effektivt mot corona än nedstängning av samhället?

peoplescourt.org

Video: “Can Vitamin D Supplementation Be More Effective Than Lockdown In Reducing COVID 19 Mortality?” (11:38) via — VAKEN.se

(Video) Ung läkare ifrågasätter coronakrisen och Covid-19-vacciner | NewsVoice.se – 14 Sept, 2020

Dr Leland Stillman (MD)

(NewsVoice) Dr Leland Stillman (MD) ifrågasätter den bild som politiker och media målar upp av coronakrisen. Han är även starkt kritisk till läkemedelsindustrins försök att kapitalisera på rädslan för coronavirus.

Läs mer & video: “Young doctor explains why he’s against forced COVID-19 vaccine” (8:15) via — NewsVoice.se

Läkare: Coronarepressionen har kostat 30 000 brittiska liv | Nya Dagbladet – 11 Sept, 2020

Malcolm Kendrick. | Foto: faksimil/Youtube

(Nya Dagbladet) Experterna överdrev coronavirusets dödlighet med tusen procent och möjliggjorde därmed en historiskt hård repression. Den brittiske läkaren Malcolm Kendrick menar att myndigheterna i Storbritannien på grund av detta bland annat bär skulden för att över 30 000 människor dött helt i onödan av inställd vård, operationer och isolering.

Läs mer via Läkare: Coronarepressionen har kostat 30 000 brittiska liv — Nya Dagbladet

Forskare påvisar vilseledande information om SARS CoV-2 och Covid-19 | NewsVoice – 11 Sept, 2020

Bild: Covid-patient. Foto: HH. Licens: Unsplash.com
Bild: Covid-patient. Foto: HH. Licens: Unsplash.com

(NewsVoice) COVID-GRANSKNING & DEBATT. Många börjar bli mer och mer skeptiska mot den information som levereras av etablerade media. Man börjar också inse att en del beslut gällande SARS CoV-2 baserar sig på ogrundade påståenden som inte håller i vetenskapligt seriösa sammanhang.

Läs mer via Forskare påvisar vilseledande information om SARS CoV-2 och Covid-19 — NewsVoice

Amerikanska CDC: Endast 9210 har dött av covid-19 – övriga hade andra dödsorsaker | Nya Dagbladet – 8 Sept, 2020

Foto: Canstockphoto

(Nya Dagbladet) Nya uppgifter från amerikanska myndigheter visar att endast drygt 9000 människor faktiskt dött av coronaviruset i USA, medan övriga 144 000 dödsfall som registrerats som covid-19 haft andra bakomliggande orsaker.

Läs mer via Amerikanska CDC: Endast 9210 har dött av covid-19 – övriga hade andra dödsorsaker — Nya Dagbladet

(Video) Full Report: C0VlD is Product of Man-Made Manipulation | Coronaviruset sars-cov-2 är människotillverkat –VAKEN.se – 5 Sept, 2020

VAKEN.se | truthinmedia.com

Dr. David Martin and Ben Swann discuss the indisputable documents showing that coronavirus sars-cov-2 was developed by DARPA, the National Institutes of Health (NIH) and the Chinese laboratory. This is not a theory and documented fact. The development was outsourced to China when the development of coronavirus made to attach to human cells was too controversial to continue with in the United States.

The technique of making otherwise relatively harmless viruses deadly to humans has been going on for a long time and still does so today even though the coronavirus sars-cov-2 according to many experts is proven to be manipulated to affect humans more severely.

************************************************************************

Dr. David Martin och Ben Swann diskuterar de obestridliga dokumenten som visar att coronaviruset sars-cov-2 har utvecklats av DARPA, National Institutes of Health (NIH) och kinesiska laboratorium. Detta är inte en teori och dokumenterad fakta. Utvecklingen outsourcades till Kina då framtagandet av coronavirus gjorda för att fästa på människoceller var för kontroversiellt att fortsätta med i USA.

Tekniken att göra annars relativt ofarliga virus dödliga för människor har pågått under lång tid och gör det än idag trots att coronaviruset sars-cov-2 enligt många experter är bevisat manipulerat för att drabba människor svårare.

Video: “Full Report: C0VlD is Product of Man-Made Manipulation” (14:23) via — VAKEN.se

Sjuka kan få vänta år på operationer efter coronakrisen | Nya Dagbladet – 4 Sept, 2020

Sjuka kan få vänta år på operationer. | Foto: CanStockPhoto

(Nya Dagbladet) Minst ett år kommer det ta att komma ikapp inställda operationer och annan viktig vård som ställts in under coronapandemin, det dystra beskedet ger 20 av 21 regioner i Sverige. Samtidigt skenar kostnaderna och coronavården har redan kostat långt mer än de pengar man blivit tilldelade.

Läs mer via Sjuka kan få vänta år på operationer efter coronakrisen — Nya Dagbladet

Svenske läkaren om coronarepressionen på historiska demonstrationen i London: “Vi måste resa oss nu!” | Nya Dagbladet – 2 Sept, 2020

Mikael Nordfors (vit rock) inför folkmassan på Trafalgar Square | Foto: Steve Eason/CC BY-NC 2.0

(Nya Dagbladet) Den svenske läkaren Mikael Nordfors var en av flera som höll uppmärksammade tal under den historiska demonstrationen i London mot coronarepressionen som samlade tiotusentals människor.

Läs mer & video: “LIVE: Protest against coronavirus lockdown measures takes place in London” via — Nya Dagbladet

Skolmedicinens kostråd ligger bakom svår sjuklighet i Covid-19 | VAKEN.se – 30 Aug, 2020

stänga ner Covid-19 och kolesterol Biovapenexpert

VAKEN.se | av Lars Bern – anthropocene.live

Tidiga observationer under coronapandemin visade tydligt att metabol sjuklighet kraftigt ökade risken för allvarlig sjuklighet och komplikationer vid Covid-19. På många håll observerades en högre dödlighet bland patienter med övervikt, högt blodtryck, diabetes, hjärtkärlsjuklighet osv.. Man kunde med fog hävda att svår Covid-19 var ytterligare en metabol sjukdom. Jag har tidigare skrivit om detta och vilka slutsatser man bör dra av dessa observationer.

Läs mer via Skolmedicinens kostråd ligger bakom svår sjuklighet i Covid-19 — VAKEN.se

(Video) Robert Kennedy Jrs historiska tal i Berlin om coronakrisen och 5G | VAKEN.se – 29 Aug, 2020

VAKEN

Robert Kennedy Jr höll tal vid den stora demonstrationen i Berlin mot coronarestriktionerna. Han påtalar massmedias lögner och hur eliten skrämmer folk och använder coronakrisen för att förändra världen till en totalitär diktatur. Miljardärer som Bill Gates och Jeff Bezos har utökat sina förmögenheter enormt och implementerar samtidigt kontroll över världens befolkning genom byggandet av en världstäckande teknokrati.

childrenshealthdefense.org

Video (13:01) via Robert Kennedy Jrs historiska tal i Berlin om coronakrisen och 5G — VAKEN.se