Vi kan skapa och reparera sociala gemenskaper i Sverige — NewsVoice – 10 December, 2019

Foto: Phil Coffman. Licens: Unsplash.com

(NewsVoice)  I Sverige tar var tionde person antidepressiva medel. Under den senaste tioårsperioden har användningen ökat med 50%. Sverige hör nu till de länder där man äter mest antidepressiva mediciner i världen. Studier visar att den primära orsaken till att var tredje person som söker vård på vårdcentral är psykisk ohälsa.

Läs mera via Vi kan skapa och reparera sociala gemenskaper i Sverige — NewsVoice.se

(Video) Lars Bern avlivar myter om att man inte ska äta kött och andra felaktiga kostråd — VAKEN.se – 3 December, 2019

(VAKEN.se)  Lars Bern förklarar att sjukdomar som Alzheimer, cancer, diabetes, hjärt- kärlproblem mm ökar kraftigt. Det har att göra med vår, under 1900-talet, förändrade kost. Man kan tala om en global epidemi, en pandemi.

Tvärtemot vad vi fått lära oss är animalisk kost bra för människan. Dessutom säger han att högt kolesterolvärde tvärtom oftast är positivt och att hjärnan till stor del består av kolesterol. Bakom den felaktiga informationen finner man läkemedelsbolag med stor försäljning av läkemedel som till och med är skadliga.

VIDEO via Lars Bern avlivar myter om att man inte ska äta kött och andra felaktiga kostråd — VAKEN.se

13-åriga Théo har genomgått 53 operationer – läkare skyller på glyfosat — NewsVoice – 22 September, 2019

(NewsVoice.se)  HÄLSA. Théo Grataloup hade knappt kommit ur sin mammas mage i maj 2007, när ett helvete bröt ut. Spädbarnet fick genomgå en akutoperation då hans matsmältnings- och andningsorgan hade växt ihop. Enligt läkarkåren är Théos missbildningar direkt kopplade till bekämpningsmedlet glyfosat som modern utsattes för i ett kritiskt skede under graviditeten. →

Läs mera via 13-åriga Théo har genomgått 53 operationer – läkare skyller på glyfosat — NewsVoice.se

Humle perfekt för ölbryggning och som rogivande örtmedicin — TV Hälsa – 7 September, 2019

(TV-Helse.se)  Det kan till att börja tyckas lite oklart hur denna långa, gängliga, ranka växt har fått ett namnet humle, men när man tittar närmare på de mjuka, ulliga honblommorna blir jämförelsen mer tydlig. Namnet härstammar troligen från det latinska namnet, som i sin tur möjligen är en omskrivning för ett germanskt ord för något som bär frukt.

Läs mera via Humle perfekt för ölbryggning och som rogivande örtmedicin — TV Hälsa

Elon Musk’s SpaceX Begins Launching 4,425 New 5G Satellites Into Low Orbit For StarLink — Collective Evolution – June 21, 2019

(Collective-Evolution)

SpaceX has already begun launching satellites into space, which are set to provide 5G internet to the world. Intensely focused beams of microwave radiation will begin hitting Earth. This is not an image of fear, but one of deep questioning: Are we jumping too fast on this technology, despite the fact that it’s already showing signs of danger for our health?

Read more via Elon Musk’s SpaceX Begins Launching 4,425 New 5G Satellites Into Low Orbit For StarLink — Collective Evolution

How to Detox Your Body With Oil Pulling — Wake Up World – March 6th, 2019

March 6th, 2019 By Nick Polizzi Guest Writer for Wake Up World

3500 years ago, a powerful detox practice was born in the heart of India.

Vedic folk healers discovered that swishing a tablespoon of oil around in your mouth would not only eliminate bad breath and make the teeth stronger, but seemed to speed up the body’s recovery from a number of major illnesses and also promote longevity.

Read more: How to Detox Your Body With Oil Pulling — Wake Up World

Top 8 Reasons to Cleanse Your Body (and How to Do It Right!) — The Truth About Cancer – February 6, 2019

Joyous woman in front of wall

 

By Dr. David Jockers DC, MS, CSCS

There are many times when we become more lenient about the foods that we eat… among other healthy habits. The holidays bring endless temptations with unhealthy options at every party, workplace, and gathering. Colder weather has people spending more time indoors and less time outside in fresh air.

In addition to our unhealthy choices, we are constantly bombarded with toxins. Toxins cause weight gain, low energy, a weakened immune system, and inflammation throughout the body. One of the best ways to reverse the negative effects of toxins is to cleanse. This article will discuss what cleansing is, the toxins that are adversely affecting our bodies, the top 8 reasons to cleanse the body, and the right way to cleanse.

What is a Cleanse? Read more

via Top 8 Reasons to Cleanse Your Body (and How to Do It… — The Truth About Cancer