Unger-Salén: Därför är “covidvaccinerna” värdelösa och farliga | NewsVoice.se

NewsVoice.se – 31 Augusti, 2021 | Text: Kerstin Unger-Salén 

ANALYS. “Vaccination förebygger sjukdom och är en av de mest effektiva och kost­nadseffektiva medicinska insatser som finns”, skriver Världshälsoorganisationen och banar därmed vägen för massvaccinering. Det enda sättet att få slut på covidpandemin, är att alla vaccineras. Dessa uttalanden saknar vetenskaplig, men används för att bana vägen för global massvaccinering.

Läs mer: Unger-Salén: Därför är “covidvaccinerna” värdelösa och farliga — NewsVoice.se

Bill Gates Patent: Blockchain Will Track Vaxx Status, Prohibit Purchasing, Travel to Unvaxxed | Stew Peters Show

By Stew Peters Show – Published August 31, 2021

Read more & video(5:21): https://rumble.com/vlx3oh-bill-gates-patent-blockchain-will-track-vaxx-status-prohibit-purchasing-tra.html

U.S. Military Raids Hunter Biden’s Cali Home | Real Raw News

Real Raw News | By Michael Baxter – August 31, 2021

As Real Raw News reported yesterday, Delta Force operators arrested Hunter Biden after he and two female minors deplaned from a flight at Dulles International Airport in Washington, D.C. The females, RRN has learned, had cellophane-wrapped packets of cocaine strapped to their torsos, and Hunter Biden’s suitcase held 3kg of crack-cocaine. RRN cannot explain why customs in Dubai did not spot the contraband before they boarded the flight.

Read more: Military Raids Hunter Biden’s Cali Home — Real Raw News

Regeringen vill ha avlyssning av icke-brottsmisstänkta | Nya Dagbladet

Nya Dagbladet – 31 Augusti, 2021

Regeringen vill se ny lagstiftning som bland annat innebär att polisen ska kunna avlyssna och kameraövervaka människor – även om de inte är misstänkta för några konkreta brott. Kritiker pekar på att denna typ av utökade tvångsåtgärder kan missbrukas och bryter mot grundläggande medborgerliga rättigheter.

Läs mer: Regeringen vill ha avlyssning av icke-brottsmisstänkta — Nya Dagbladet

**************************************************************************************

Bloggarens kommentar(yttrande- och åsiktsfrihet): Det pågår redan avlyssning/övervakning av icke-brottsmisstänkta. Regeringsförslaget/ny lagstiftning försöker att legalisera övergrepp/inskränkningar på medborgerliga fri- och rättigheter. Kränkning av den personliga integriteten. Regeringen skyller på gäng-kriminaliteten som de själva har skapat.

= Problem-Reaktion-Lösning(Hegelian Dialectic)

Personlig integritet

Personlig integritet är en aspekt av människans värdighet som avser rätten för varje människa att få ha sin egenart och inre sfär respekterad samt att inte utsättas för störande ingrepp. Kränkningar av den personliga integriteten kan ske dels fysiskt och dels psykiskt. Personlig integritet är ett rättsligt begrepp. Den är skyddad genom lag och kränkning av den ses således som ett brott.

“Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

– Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Personlig_integritet

Studie: Vaccin ger dåligt skydd mot deltavariant | Nya Dagbladet

Nya Dagbladet – 31 Augusti, 2021

En ovaccinerad person som tidigare har blivit smittad av coronaviruset har ett bättre skydd mot den så kallade deltavarianten av viruset än vad vaccinerade personer har. Den slutsatsen drar israeliska forskare i en ny studie.

Läs mer: Studie: Vaccin ger dåligt skydd mot deltavariant — Nya Dagbladet

NYC police union threatens to sue if city requires cops to get vaccinated | NaturalNews.com

Monday, August 30, 2021 by: Ramon Tomey

(Natural News) The largest union of police officers in New York City has announced plans to take legal action the moment Wuhan coronavirus (COVID-19) vaccines become mandatory for law enforcement. Police Benevolent Association (PBA) President Patrick Lynch said that the union will protect its members’ right to refuse inoculation. His threat came after NYC Mayor Bill de Blasio mandated that city employees get the COVID-19 vaccine.

Read more: NYC police union threatens to sue if city requires cops to get vaccinated — NaturalNews.com

Public health expert: Lockdowns are the single biggest mistake in public health history | NaturalNews.com

Monday, August 30, 2021 by: Nolan Barton

(Natural News) Dr. Jay Bhattacharya, a Stanford University Medical School epidemiologist and public health expert, has said in a recent interview that “lockdowns are the single biggest mistake in public health history.”

“I don’t see how anyone can look at lockdown and say there was successful policy,” said Bhattacharya. “We have had lockdowns in country after country after country. I don’t think by any measure you can call them a success.”

Read more: Public health expert: Lockdowns are the single biggest mistake in public health history — NaturalNews.com

The Sugar and Cancer Connection: Why Sugar Is Called “The White Death” | Wake Up World

August 31st, 2021

By Ty Bollinger

Guest Writer for Wake Up World

As good as it may taste, sugar is NOT your friend. It may “feel” like your friend when it comforts you (due to the beta-endorphin rush in your brain), but sugar is really your ENEMY.

Truth be told, regular consumption of sugary foods is one of the worst things that you can do for your health. Modern scientific research has shown us, beyond a shadow of a doubt, that sugar in your food (in all its myriad forms) is taking a devastating toll on your health. We’ll explore cancer and sugar further down, but let’s first take a look at the sugar consumption trends over the past 300 years:

Read more: The Sugar and Cancer Connection: Why Sugar Is Called “The White Death” — Wake Up World