(Video) Uppvaknandet – Anna Genko Rahmberg — VAKEN.se – 21 Maj, 2020

(VAKEN.se)

Världen vaknar nu upp i rasande fart. I serien Uppvaknandet kommer vi intervjua svenskar om deras inre resa. Vi undersöker vad uppvaknandet handlar om både politiskt och andligt samt tittar på vad vi kan göra för att se till att hjälpa till att skapa en bättre värld.

Video (13:30) via Uppvaknandet – Anna Genko Rahmberg — VAKEN.se

(Videos) — Nya Dagbladet – Rysk-ortodox kristendom på frammarsch – 6 Maj, 2020

Foto: Gilbert Sopakuwa/CC BY-NC-ND 2.0
Uppståndelsekyrkan i Sankt Petersburg

(Nya Dagbladet)  Tiotusentals kyrkor har byggts i Ryssland under de senaste 25 åren och tiotals miljoner har under samma period konverterat till den rysk-ortodoxa kristendomen. Den ortodoxa traditionens populärkulturella inflytande har nu även börjat påverka populärkulturen i landet.

2017 släpptes bland annat en film på ryska biografer om helgonen Peter och Fevronia som blev en stor succé i Ryssland. Huvudkaraktärerna Peter och Fevronia är äktenskapets beskyddare inom rysk-ortodox kristendom och i filmen blandas fantasyelement med kristen tro och tradition. Under året har filmen också släppts på Youtube med engelska undertexter. →

Läs mer & videos: “Saints Peter & Fevronia – English Subtitles” (1:18:04) & “Intro to Russian Faith” (4:40) via — Nya Dagbladet

Barns minnen från tidigare liv – Forskningen som skakar om vår världsbild — NewsVoice.se – 6 November, 2018

Tron på att människan överlever döden och återföds i en ny kropp är spridd över hela världen och sträcker sig tillbaka till en okänd forntid. Den välkände publicisten och religionshistorikern Torgny Segerstedt skriver i början av förra seklet: ”Den viktigaste formen af reinkarnationstro är den, enligt hvilken den döda pånyttfödes i människogestalt. Denna föreställning är…..Läs mera

via Barns minnen från tidigare liv – Forskningen som skakar om vår världsbild — NewsVoice

Have You Been Experiencing These ‘Ascension Symptoms’? — Collective Evolution – July 9, 2018

Ascension. What is that you may ask? Let’s pull all the ‘airy-fairy’ out of it for a second. The Oxford dictionary’s definition is as follows: “the action of rising to an important position or a higher level.” Does this resonate with you? Along with countless others, I believe we are in a time of great….Read more

via Have You Been Experiencing These ‘Ascension Symptoms’? — Collective Evolution

Dikt via Per Beronius; Ett urspårat experiment, 28 juni, 2018

 
Ämne: Ett urspårat experiment
Meddelande:
Papper, penna, en fridens stund
där inga måsten står på agendan, pockar
du måste göra ditten och datten, något mindre duger inte
och varför det, förklaringen helt enkel, det är egot
som är i farten, egot som saknar perspektiv
det som hör 3D världen till.
Den sovande värld, som i dessa nåderika dagar
drar sina sista andetag, gjort sitt
för att aldrig komma åter.
Efter många tusenden år, där människosläktet
prövats till hennes yttersta gräns, marodörer, som trott sig om
att veta bäst, stenhårt hållit i rorkulten.
Men allt har sin början, och sitt slut
mörkerkrafterna gjort sitt, har inget mer att säga till om
en, till sin yttersta gräns prövad mänsklighet
till full medvetenhet vaknat upp.
Med en röst, unisont sagt ifrån, det räcker, det är nog
vi finner oss inte längre i mörkerkrafternas dekret
de har med råge haft sin väl utmäta tid.
Hög tid att börja om på nytt
denna gång från 5D och högre, 3D gjort sitt
för att aldrig mer till Moder Jord  komma åter.
Frihetens Gudinna
för evigt, över en prövad mänsklighet vakar
mörkerkrafterna har inget annat val, än att från Jorden
för evigt försvinna, tack och farväl.
Ett urspårat tillvarons, existensens experiment, gjort sitt
för att aldrig komma åter, nu räcker det, det är nog
inget mer, da capo al fine, inget mer
från början till slut.
*  *  *

Evidence Suggests Reincarnation Was Intentionally Removed From The Bible — Collective Evolution – May 28, 2018

Most, if not all of us are familiar with one of the most popular books of all time, the Holy Bible. We have large sanctions of people who live their lives from the knowledge and guidelines in the bible and take the bible as a sort of manuscript for where we came from, how we…Read more

via Evidence Suggests Reincarnation Was Intentionally Removed From The Bible — Collective Evolution

The 8 Stages of Leaving Organized Religion — March 12, 2018

March 12th, 2018 By Nanice Ellis Contributing writer for Wake Up World Many of us were indoctrinated into organized religion before we were old enough to make our own choices or choose our own beliefs, and, consequently, by accepting what our parents, teachers and peers preached, their religious beliefs became ours. Moreover, as a result of following…Read more

via The 8 Stages of Leaving Organized Religion — Wake Up World

432Hz – The DEEPEST Healing | Let Go Of All Negative Energy – Healing Meditation Music 432Hz – March 7, 2018

Published on Feb 2, 2018

Deeply relaxing positive energy boosting healing meditation music tuned to 432hz for optimum relaxation. With Angel music (angelic music) Mp3 Download: http://bit.ly/2CJp4Th 432Hz allows us to tune into the wisdom of the Universe, Divine Intelligence, and our Soul. It creates Unity instead of separation. It expands our hearts and makes us more compassionate and loving. One thing is for sure. A person who resonates with love have inner peace – and this is the starting point for a world where we live in Unity, Peace and Harmony with each other and Mother Earth. Modern science has begun to recognize what the ancient mystics and wise men have told us for centuries; that everything is in a constant state of vibration. Everything down to the smallest physical particle to the things we cannot perceive with our (yet) limited senses. The most elemental state of vibration is that of sound. Everything has an optimum range of vibration (frequency), and that rate is called resonance. When we are in resonance, we are in balance. Every organ and every cell in our precious body absorbs and emits sound with particular optimum resonate frequency. 432hz and 528hz tuned music creates resonance in our physical, mental, emotional and spiritual body. Listen for 30 days for maximum effects.

 

FAQ – HOW TO USE SOLFEGGIO FREQUENCIES : http://www.powerthoughtsmeditationclu…

WHAT ARE THE SOLFEGGIO FREQUENCIES: http://www.powerthoughtsmeditationclu…

HOW TO DO GUIDED MEDITATION: http://www.powerthoughtsmeditationclu…

HOW TO USE AFFIRMATIONS: http://www.powerthoughtsmeditationclu…

WHAT ARE AFFIRMATIONS: http://www.powerthoughtsmeditationclu…

WHAT IS HYPNOSIS & HOW TO USE IT: http://www.powerthoughtsmeditationclu…

INFO ON BINAURAL BEATS: http://www.powerthoughtsmeditationclu…

INFO ON 432HZ MUSIC: http://www.powerthoughtsmeditationclu…

INFO ON 528HZ MUSIC: http://www.powerthoughtsmeditationclu…

 

OUR SINGLES & ALBUMS FOR SALE ITUNEShttp://apple.co/2iXQjVY

AMAZONhttp://amzn.to/2yqlvEl

YOUTUBE AUDIOShttps://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fzenliferelax.dpdcart.com&v=4wtG01ymIjE&redir_token=f2qXBPBBf0acHdlvMg-mR6lktGV8MTUyMDQ5MjY3MUAxNTIwNDA2Mjcx&event=video_description

We are forever grateful to everyone that supports us just by tuning in to our channel, and for all you who buy our meditations, solfeggios and music! You make it POSSIBLE for us to continue our life purpose! From our hearts we Thank You

ZEN LIFE RELAX / POWERTHOUGHTS MEDITATION CLUB We are very proud of our hard work and commitment to creating HIGH quality Guided Meditations, Affirmation audios, Hypnosis sessions, Solfeggios and Relaxing Music. We put our Heart and Soul into every video we create with the intention to create something valuable for YOU, so you can walk the path of life feeling much more positive, conscious and empowered. Our a grand mission and life purpose to raise the energy vibration of our planet and to make this world a more Loving – Peaceful and Joyful place for ALL life. To help and inspire YOU and the other millions of people listening to our audios to awaken to that awesome POWER we have within us. Prepare to open up the gates and let the pure lifeforce from YOUR HIGHER SELF flow through you NOW. Enjoy your journey.
For Your Freedom, Love and Joy, Alexander & Kenneth

Amazing Presentation from Bentinho Massaro at the 2017 Eclipse of Disclosure Conference (Video) — September 30, 2017

Bentinho Massaro from Eclipse of Disclosure Conference…Video

via Amazing Presentation from Bentinho Massaro at the 2017 Eclipse of Disclosure Conference — Ready for Disclosure

Mass Meditations 8/21 – 2017

eraoflight narrow mass meditation.jpg

Greetings to All! I KejRaj at this time call upon all lightwarriors to spend more time meditating for the next three weeks. Be prepared for world wide mass meditations on August 21. I myself will be spending as much time as possible in nature for three days, from August 19, 20 and 21st. Join with your friends and family for meditations. Call upon the Angelic Realms, your Guides, the Ascended Masters, the Galactics, your Star Family, to join you, to amplify your energies, your intentions, your visions for the new reality in our world. Connect with your soul. All is Light, All is Love, All is Well. So It Is.

eraoflight world wide meditations

iamthesoul

Source: Era Of Light