(VIDEO) Biden’s Food Shortage, Inflation Everywhere, Vax = AIDS | Greg Hunter’s USAWatchdog

By Greg Hunter’s USAWatchdog.com (WNW 521 3.25.22)

Biden is going to own a lot of screwups, and you can add another to a long list of hardships heaped on Americans—food shortages.  The food shortages are compliments of the Biden/Obama policies of war and sanctions against Russia.  Russia is a big producer of wheat, oil and fertilizer, among other things, and all are being sanctioned.  Up, up and away go prices, and according to Biden at the emergency NATO summit, this inflationary hardship and food shortages for all Americans and billions more around the world are necessary to punish Russia for invading Ukraine.  Russia’s side of the story is 180 degrees different.

Read more & Join Greg Hunter of USAWatchdog.com as he talks about these stories and more in the Weekly News Wrap-Up for 3.25.22(58:56): Biden’s Food Shortage, Inflation Everywhere, Vax = AIDS — Greg Hunter’s USAWatchdog

VIDEO: DO YOU KNOW WHO THE ENEMY IS? WITH MEL K, CHRIS KNOX & CHARLIE WARD

By Dr Charlie Ward | First published at 22:31 UTC on March 15th, 2022.

Video(59:26): https://www.bitchute.com/video/SNCI0RNeRXPg/

Charlies new website: www.charlieward.tv

(Full Report) Benjamin Fulford Geopolitical Report 3/7/22: EU negotiating surrender to Russia, fake Biden government doomed | Prepare For Change

Prepare For Change | By Edward Morgan

March 10, 2022

Sourcehttps://benjaminfulford.net/

The EU or Nazi fourth Reich, knows it is checkmated and is trying to negotiate a surrender to Russia, multiple sources confirm. This means the fake Biden regime in the US will also have to surrender or die, the sources promise. “Ukraine is the head of the snake. Once it comes down there is no globalist empire anymore. It is finished,” explains an Australian special forces officer. 

The reason for this defeat is that the Pentagon and the five eyes nations (Australia, Canada, England, New Zealand and the US) are refusing to fight Russia on behalf of the Nazi EU.

This caused the French military to do an inventory of Nato’s ability to fight Russia minus the Anglo Saxons. They concluded Nato could only hold out for five days against a full-scale Russian attack.

Full report & videos: Benjamin Fulford Geopolitical Report 3/7/22: EU negotiating surrender to Russia, fake Biden government doomed — Prepare For Change

[Video] JULIA AND CARLY WITH CHARLIE WARD TALK TRUMP BANK HOLIDAY AND NESARA GESARA AND MUCH MORE

By Dr Charlie Ward – First published at 16:17 UTC on December 22nd, 2020.

Video(1:01:01): https://www.bitchute.com/video/gm9ykqcu5RN0/

Website: https://DrCharlieWard.com

(Video) X22 Report — Episode 1710: Phase II has Begun | Elections Went as Planned – November 7, 2018

Published on Nov 7, 2018

Theresa May is trying to sell the plan to the people and they will do everything and anything to make the people back her for the unfinished plan. Mortgage application plummet, interest rates are rising and people are being bumped out of the market, this will not end well. The MSM is pushing back at Trump, and trying to project why the Fed needs to be around and why the Fed should be independent. SWIFT caves and shuts-down payment to Iran.

Published on Nov 7, 2018

The elections went as planned, it was not about getting the house and senate it was about getting the senate, the investigations are complete, they are now in the hands of the senate, the FISA declas will bring down the house. The deep state is in a panic, this is not what they thought was going to happen, they believe they have the control in the house but this will be short lived. Stay strong, fight, fight, fight.

X22 Report

Operation Disclosure

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert for September 29, 2018

RV/INTELLIGENCE ALERT – September 29, 2018

(Disclaimer: The following is an overview of the current situation based on intelligence leaks received from several sources which may or may not accurate. Other confirmed sources may also be included in this overview.)

The Kavanaugh confirmation hearings are essential in exposing the Deep State Cabal within the U.S. Government.

Relentless attacks against the Deep State Cabal will continue until all of their crimes have been exposed to the public.

CIPS has now been installed in all banks worldwide completely replacing the old SWIFT system.

CIPS is the gateway to the Quantum Financial System.

The Cabal’s old fiat financial system is running on fumes.

The new Quantum Financial System is ready to take the reins.

According to sources, the RV must begin before severe repercussions occur.

https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2018/09/zimbabwes-foreign-reserves-plummet-200.html

Zimbabwe needs the RV.

The world needs Zimbabwe.

Source: Operation Disclosure

Deep State (Kabalen) är på Väg Ut, 13 september 2018

Deep State är på Väg Ut, 13 september 2018

Per Staffan 14 september 2018

Ekonomin är Stendöd

Deep State är på Väg Ut

Slutet på Centralt Bankväsen

Med avsikt bryts det globala finansiella systemet ned, valutorna sjunker och marknaderna avskiljs. Med tiden kommer hela systemet att brytas ner. Det är den här hemligheten som president Trump har släppt ut till allmänheten. Härnäst kommer det att finnas en offentlig förklaring varför Fed inte ska ansvara för det finansiella systemet, vilket inte längre är en hemlighet för våra regelbundna läsare.

Den globala ekonomin imploderar och kan inte upprätthållas mycket längre. Det nya QFS-systemet har införts och utformats så att den nya globala ekonomin smidigt kan övergå till det nya kvantekonomiska systemet. – RV:n är inställd att börja vid rätt tidpunkt, dessa transaktioner kommer att vara startsignalen för QFS. Det nya kvantekonomiska systemet – QFS – har inbäddats och är redo att ersätta det nuvarande monetära fiat-systemet. Samtliga banker har under tiden övergått från det gamla SWIFT-systemet till det nya CIPS-penningöverföringssystemet.

När RV:n börjar, så börjar alla länder att utfärda ny guld-/tillgångsbaserad valuta enligt det nya kvantfinansiella systemet (QFS). Förvänta dig att många ändringar händer på en gång. En hel serie dominobrickor kommer att börja falla, när massarresteringar börjar. GESARA kommer officiellt att lanseras. Kom ihåg, Sanningen gör oss fria!

Redan för 10 år sedan inleddes en global ansträngning för att etablera ett nytt finansiellt system, kallat den globala återställningen, där suveräna rikedomsbaserade valutor för global inväxling skulle trimma ner bankgangsternas obefogade makt, vilka kontinuerligt har underblåst krig över hela planeten. Denna förändring blir nu en orubblig realitet.

Åtgärderna för att avsluta dollarns dominans startades för ett decennium sedan från Asien, där de flesta av de hårda tillgångarna är belägna, vilka bildade ryggraden i världens finansiella system från början. Detta undertecknades och överenskoms och var den grundläggande basen för Bretton Woods-avtalet från 1944, som med avsikt aldrig har införlivats.

Initiativet att avsluta dollarns dominans fick mer dragkraft när Ryssland gick med, vilket resulterade i att BRICS-alliansen bildades och resten är, som vi vet, historia och har tidigare beskrivits i olika artiklar på FWC-webbplatsen.

Den nya ekonomin

Läs mer på: St-Germain.se