Lars Bern – Varför ljuger våra politiker om klimatet? — VAKEN.se – 5 December, 2019

(VAKEN.se)  Klimatfrågan är kanske världshistoriens största bedrägeri. Inget av alla larm har slagit in. Ingen har dött av klimatförändringar. Ändå fortsätter bedragarna Al Gore, Anders Wijkman, Johan Rockström att tjäna sin förmögenheter på att sprida dessa lögner. Politikerna fortsätter att stämma in i lögnerna och den som inte gör det blir uthängd och får inte delta i debatten. Syftet med bedrägeriet är att öka makten för FN och andra överstatliga organisationer samt att möjliggöra nya skatter. →

Läs mera & SwebbTV: “Konferensen 19 maj – del 9: tekn. dr Lars Bern – Varför ljuger våra politiker om klimatet?” (21:33) via — VAKEN.se

The Green ‘New’ Deal is the Old Agenda 21 (a.k.a. Agenda 2030) — Prepare For Change – October 21, 2019

 

By Daniel John Sobieski,

Greta Thunberg became the poster child for climate hysteria and fraud by sailing across the Atlantic in a supposedly “zero-carbon” yacht, the Malizia II, which in fact was made out of petroleum products from stem to stern, as pointed out by CFACT: →

Read more via The Green ‘New’ Deal is the Old Agenda 21 (a.k.a. Agenda 2030) — Prepare For Change

All-Out War On Free Speech Launched By United Nations — July 12, 2019

By Judith Bergman

Proving the point that the assault on Free Speech is being driven by Technocracy, the United Nations has openly joined the fray in the name of Sustainable Development, Agenda 2030, New Urban Agenda, etc. ⁃ Editor, Technocracy News & Trends.

In January, United Nations Secretary-General Antonio Guterres, tasked his Special Adviser for the Prevention of Genocide, Adama Dieng, to “present a global plan of action against hate speech and hate crimes on a fast-track basis”. Speaking at a press conference about the UN’s challenges for 2019, Guterres maintained, “The biggest challenge that governments and institutions face today is to show that we care — and to mobilize solutions that respond to people’s fears and anxieties with answers…”

One of those answers, Guterres appeared to suggest, is shutting down free speech.

Read more via All-Out War On Free Speech Launched By United Nations —

Nordangård: Rockefeller bakom FN, EU, klimathot, massövervakning, Bilderberggruppen — NewsVoice.se – 29 Maj, 2019

Filosofie doktor Jacob Nordangård gav nyligen ut boken “Rockefeller – En klimatsmart historia”. NewsVoice har tidigare publicerat Nordangårds artiklar i ämnet, texter som sedan blivit till kapitel i boken som sammanfattar familjen Rockefellers globalistiska påverkan i Västvärlden. 

SwebbTV har intervjuat Jacob Nordangård. Några punkter från intervjun:

Läs mera & video via Nordangård: Rockefeller bakom FN, EU, klimathot, massövervakning, Bilderberggruppen — NewsVoice

Electric Vehicles Ecologically Worse than Diesel Motors — The Final Wakeup Call – May 8, 2019

The real Motivation is Government-control of Everyone

The Electric Shock

Diesel engines emit 20% less CO2

Conclusion; EV’s are politicised, not Green

Electric Vehicles: Government Subsidised Disaster

(Final Wakeup Call)

EV are a giant con operation and the biggest scam of our lifetime

A study directed by Christopher Buchal of the University of Cologne, recently published by Cesifo Institute in Munich, concludes that electric vehicles (EV) have “significantly higher CO2 emissions than diesel cars.” That is due to the large amount of energy used in the mining and processing of lithium, cobalt, and manganese, which are critical raw materials for the production of electric car batteries.

So, electric vehicles will not help cut CO2 emissions over the coming years, as the introduction of electric vehicles does not, in fact, lead to a reduction in CO2 -emissions from road traffic. Natural gas combustion engines are the ideal technology to exploit for the transition to vehicles which in the future, may be powered by hydrogen, “green” methane, or perhaps even alternative forms of suppressed, wireless free energy technology.

A battery pack for the Tesla Model 3, pollutes the climate with 11 to 15 tonnes of CO2. Each battery pack has a lifespan of approximately ten years, or total mileage of 94,000. That works out to emit 73 to 98 grams of CO2 per kilometre, or 116 to 156 grams of CO2 per mile, Buchal said. Add to this the CO2 emissions of the electricity from power plants that power such vehicles and the actual Tesla emissions could be between 156 to 180 grams of CO2 per kilometre, or 249 and 289 grams of CO2 per mile.

Read more via Electric Vehicles Ecologically Worse than Diesel Motors — The Final Wakeup Call – English

Sverige alltid bäst i klassen – globalisternas favoritland — NewsVoice.se – 11 Oktober, 2018

Allt känns som en eskalerande upprepning hela tiden. Förvandlingen av landet började mycket tyst med politiskt beslut bakom lykta dörrar, när riksdagen redan 1975 bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt, utan att frågan fördes ut till folket. Under tiden smidde världens finanselit nya planer för fortsatt exploatering av människor, natur och djur. Text: Harriet Larsson…..Läs mera

via Sverige alltid bäst i klassen – globalisternas favoritland — NewsVoice

Bern: Myndigheter och medier måste sluta med ”fake” och återskapa trovärdighet — 5 December, 2017

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson

Lexbase är en svensk webbplats där allmänheten kan söka efter uppgifter rörande personer och företag som har varit föremål för juridisk prövning i svenska domstolar vilket är offentliga handlingar. Regeringen lägger nu fram ett lagförslag som bland annat avser förbjuda privatpersoner från att använda sin grundlagsskyddade rätt till denna typ av söktjänster, där det går att kartlägga sådant…Läs mera

via Bern: Myndigheter och medier måste sluta med ”fake” och återskapa trovärdighet — NewsVoice